TODAY -

'fbjlMr WG-okBrg FkrqKgi vpjkd wgq oyjxeg'
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 12 2018 : fbjlMr WG okBrg Fkrrbe aOGKgEoMmgq ag[OTKgi Wkjx vpjkd wgq oyjxeg okTe aegwbj wOmbKE sEfDjOM qOjr ([lA wg Kg qg) sg vl\jalE [lM jkRksgKOje ZKg BSDjbM rgKfDjgdsg aebi vEeq mpq mgfkE KjpSOir wkiFOdSgq [l_kjelK wDjOxDjkAr WOirOdSDjl!

wjsDjgfg wjkqjE [Oj oA okTq slAwlTEx ajg mpee ZKg [lA wg Kg qge KgErbe mgfkE KjpSOir wkiFOdSgq [l_kjelK wDjOxDjkAr _k Zkimrbe [lM jkRksgKOje okTSg, fbjlMKgixg ekd \lGf fkjgqKgie fbjlMqb mb-ekEe FAEq oOGeqr egiFge [l_kj [OTagEeq fZkTrl!

fbjlMr aWA vkr [aOG [skT obErOdwe TKgi aOGKgMmdwrxg Sbrivkrq s\k ak\Odep!

[aOG [skT aWA vkre mIFOdmgqKgi [Kg vpjkd wgq \kqxg jbM s\k [aKb mpjg!

jbMKgi [Kgxg afbi TEe WkTE FgoEq \kT!

fbjlMr [aOG [skT Fkrrbe aOGKgEoMmgq ag[OTKgixg aFdf [sEq agG\li vIq oyjxeg!

mgfkE KjpSOi akTsp [Kgrxg vlMmdmgq TKgi [Kge FyqkM rkAr fkjdsryjgqeg!

aWAKgrxg vlMmdmgq TKgi [Kg wOmbflG [OTjqrg FyqkM rkAr TKgi fbimgq [KgrKb wOmbflG [OTjdsryjgqeg!

fbjlMqb mb-ekEe FAeq [arg vgixg B-_k sOdFOdfe FAeq SbEckKgie agG\li vIq fZkTWrl!

FyqkM fbjlMxg oyjdWAxg Kjbd [a [OTjgq mgfkE KjpSOir vlMmgq fbjlMxg TKgi mySGfbe ZKg [lA wg Kg qgxg [OWgKMKgie flKG fySg!

mgfkE FOi aakiFIq Kjbdf mpq [NKDfDjgAxg TKgi myrbe flKG fySg!

arbr rgcOMq [OdKgclE 11.35 WISg, wg [pve 9.7 WISg!

mgfkE FOixg aSk FIq Kjbdf mpq fbjlMxg TKgi [abd flKG fySg!

arbr rgcOM [OdKgclExg vki 14 WISg, wg [pve 8.3 WISg!

vkivG mpWA FOdw rgcOMq [OdKgclExg vki [Kg 8 [OTxrqeg, wg [pve 7 [OTxrqeg okTe qOjr [Kgxg [OWgKMKgie okTjg!

[lA wg Kg qgxg vl\jalE jkRksgKOje aSk fke WOirOdSgqr, rgKfDjgdKgir mpjgq rg KgKgi, [l rg Kg [arg aD\begKgwkM skBEKgMKgir vl Fkrbe fbjlMr WGf okBrg FkrqKgi \liKgEeq SIoESDjl!

fbjlMr egiFge agG\li vIeq SIoESDjl!

fbjlMr [aOG [skT Fkrrbe aOGKgEoMmgqKgi [Kg Fgieqxgrad [sEq agG\li vIxeg okTeKb WOirOdSg!

[l_kjelK wDjOxDjkA [rbr [lA wg Kg qgxg [OWgKM s\kKb Kjbd \kSg!