TODAY -

'aOqkTM fOTmlG sImk aOGmOArxg aWA oOirOdoESDjl'
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 12 2018 : mAqg vGFOd-vGKgE fyjgq-Kgixg SbrOivkeeq sImkxg eOivbN FIq KeFOixg wjgir FAmAq aOqkTM fOTmlG 9 sImk aOGjOArxg myFOdmx mAqgxg _kiar FASDjl okTe aobr agegKfj fg [pv KD\kAsbakje WOirOdSDjl!

aegwbj mlcgKmlfgq [lKlAqDmgxg ZKgxg agWAr sOixDjlK [lA [lM [l SbabdvA c\sgKExg aSkr WOiSgq wkB [rbxg afkir mpZkde sjg Fqd mySGmqxl okTq SIeeqxgrad sOmgi [lflEKE aOKE [a wbSGmdSg!

aOKE [rb wbSGmrbe fg [pv c\sgKEe okTSg, sImk aOG okTqKg wb_kjgx KkxoEejdmq aWA [a [OTqf eGfe fbjgKKgixg agG\liWA [OTjgq aWA [Kgr fOTmlGsg avbA Fkrp okTqKg fkqr ebiZkTfl!

aWA [rbr SbMmgq aOqkTM fOTmlGKgi [rb \bqxgj eGfDjx KlEejgqKgie a[Oi vbArqxgj okTqrb SIq wkAag!

[lA [lM [l c\sgKExg _kWAKgi [rbxg wkBSbA wgjrbe aobr agegKfj fg [pv KD\kAsbakje oktSg, aOqkTM fOTmlGKgi [rb awkE mpqkdfxg SD_kTrxg Wp [aKbi qkT[O fOTmlG [OTe aeA-aok mpoErq, aogd-afkT vlMmOT okTq agG\lir aWA 9 r SgESgqeg!

WGfq avbA fkeeqxg ajA mpfl!

aFdf TKgi flisg [aKb \kBT!

TKgi wkFOdw eGfe [fONw aog fkeeqxg avkd [aGf mpfl!

[kjG [lEr sMvj rgwkjGalEGeKb sImk aOGmOAr fOTmlGKgi [rb FAqgxeb okTqxg _ksG [aKb mkdwrxg aWA oOirOdml!