TODAY -

'jbMxg afbiTEe okNfDjqrg SOicI vIKgMmxeg'
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 16 2018 : KDflG oc sagfgxg [ldcgsD\bfgq [OWgKkj jbMxg afbiTEe okNfDjqg SOicI vIKgMmxeg okTe aegwbj abKmgA _lMWg\j [OjxekTclKE ([lA [lA rqDmg\b [O) xg wDjKgrlEG WbErDjpa\bA wFkEe WOirOdSDjl!

ofkr mpq mbN [Kgxg [OWgKf wkBagKgix Beqr aokde okTSg, aegwbj oc sagfgxg [ldcgsD\bfgq [OWgKkj okNw okTqKg rlwbfg KlsDjlfjgrxg fkrq [OTxrqeg okTq sagfgxg jbM mp!

oc sagfgxg oycgd WA [Kg okirbe mpjg!

aKg jbMxg afbiTEe okNsrqeg!

okNfq fkjqrg SOicI vIKgEeq KlA Kkjl!

[lA [O qg Kgxg asOd FOiq [OWgKkj Sjxg TEfjlKGf Fqd fyqrxg akTeOjfg rgwkjGalEG aFy fyoErqeg okTe Zkieq oyjdml!

[pSOTr egioEeq [OToMml!

Kg [lAe Fkcq wgSgqxg aop mpfDjl SMmg!

akTeOjfgxg ajb[OTq s\k mpjgqKgr eAKgErbe mkdmgqKgi [Kg aFy fyoEeq oOGeqeg!

akTeOjgfg rgwkjGalEG [Fbqr aFy fyoEqg\b!

mkEe KlM myFOdSgq s\k [aKb mpjg!

akTeOjfg rgwkjGalEGsg rgjldfjxg [OTe al 3 r vl FOdSDjl!

ZKg WkBq cOTE fyrDjg!

aagifxg [OTe mpq rgwkjGalEGrg wkArl okTeKb WOirOdSg!