TODAY -

[okEq jkBExg rgqlG _kZkimOTx okEe fyKg: qg cl wg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 05 2018 : sOixDjlK wkjfgxg [lA [lM [l [ae rgqlG fyeKg okTe FAmdSgq _kWA [rb \kT!

[okEq jkBErxg rgqlGfg qg cl wgxg _kZkimOTx okEe fyKg okTe qg cl wg aegwbj wDjrlKsg _kZkimOT Kg [pv qgcOTe ZKg wkBagKgix Beqr WOirOdSDjl!

qg cl wg aegwbj wDjrlKsg flAwjljg [OWgKf ZKg wkBagKgix Beqr Kg [pv qgcOTe okTSg, sOixDjlKsg _kZkimOTKb [OTjgq [lA [lM [l [ae rgqlG fyeKg okTe FAmdSgq _kWA [rb \kj!

qg sl wgxg [lA [lM [lxg WA eAqO wbjx vgSgq [lA [lM [l [Kge _kWA s\kKb FAmdw Fliejl!

[lA [lM [lrxg fkrq [ax rgqlG fyeKg okTq _kWAKb wESg!

[lA [l [l aKlMxg rgqlG fyxrq aWArg [lKlAqDmgeg!

rgqlG fyeKg okTjdmqege [okEq jkBErxg rgqlG [Kgrg qg cl wgxg _kZkimOTx okEe fyeKg!

KDflG [Kgr mpZkd wkTq \kBjgq elKelM wkjfg [axg [OWgKM KDwOdKwkjKEx TKb [ar oldf rgqlG fyeKg!

aKgxgrad KlA Kkrbe mp!

qg cl wgxg _kZkimOTr sEKfgfD\bKE SIrqxg a[Oir _kWA s\k FAmdwKb mpSg!

[rbqb okTjdmgq ag[OT [Kg 10 jd oEe sEKfgfD\bKExg afkir fAqgq ZAq s\k [a mpjg okTqKb egiKgiq vbAxeg!

aKke aKkqb KDwOdKwkjKEeg okTcq okTq _kWA [aKb wMmdw \kBT!

qg cl wg aegwbjxg [OWgKM KDwOdKwkjKEeg okTqKg SImgqeg!

sOixDjlKsg _kZkimOT [Kgx oySgq vogr fg zg vlelM [ar rgKsKE [_kjr rgqlG [aKb fyeq mpSDjl!

okTjgq rgqlG [rbr wgSgq wkjWOjalEK [rbKb egiKgiq vbAxeg!

sl Kg _kiSlAxg afkirKb sOixDjlKsg _kZkimOT [Kge _kWA s\k FAmdw Fliep!

WDjgrA [OW [ldKwDjlKExg mgagG mp okTq SImArq [Kl sEKfgfD\bKE SIq [OTxrDj okTq _kWAKb FASg!