TODAY -

WgcgslM flKGf akT wkdmqKb jgcMG okTrOdwr \kBjArDjl: slErgrlG
Source: Hueiyen News Service

TAWkkM , WlqDjb_kjg 10 2019 : 10 Kbq [arg 11 Kbq [kT [kj qg qfkmlExg ag[OTKgi myqxg WgcgslM flKG oycgd KlslE [lA [kjxg sAwKf wkiFOdmgq [Kgr akT wkdSgq slErgrlG [a WgcgslM flKGsg jgcMG okTrOjdwr \kBjdfqxg afkir wlErq WOirOdSDjl!

slErgrlEG [rbxg aagie skicA KEcOT [wOdw sl TqOoM syT aokd KldakTcgE Sbegyr mpqeg!

Zkg aegwbj wDmlK sDmqf wkiFOdSgq wkBxg agWAr KEcOTe okT, Zjki KlslE [lA [kjxg swDmldK aebir [kT [kj qg myqxg WgcgslM flKG wkiFOdSg!

arbr aokd xDjbN [aaAxg ag[OT 10/ 10 SESGmx wkiFOdw q00 agfj jlKf aokde 1 fkSg, mOicArKb aokd 1 fkSg, okTcArKb aokd 1 fkSg [rbx 800 agfj jlKfe aokde 4 Kbq wOcgKE fkSg!

[rbqb 4 wOcgKE fkjqKb aokd [wgq afAxg aebirrg wEFbiWA \yq ZASg!

[rbx Zjki WgcgslM flKGsg jgcMG okTrOdw afAre aokdsg aagi \kBjdfq [Kg [Zdw wOdT!

aKg sjg ajArxg \kBjdfqeO okTqrb ajg mpeq [OFOjgfge [flEq afAr TEsD_kjg fyqg\b!

slErgrlEG [axg aOjlM akiegiZkT [OTq Fy[Oi [Kg [OFOjgfge \kAe sbNe \liKgEq aFy fkT!

Zjki aegwbjxg vgW agegKfj [lE qgjlEe og\kimAr wkiFOdSgq FyjA [rbr _k Zkiqr oErd [kT [kj qg myqr sekxbAq [aGfe KlE wgjx sjNKE fyqKb \kjOT eg\A vbAe wkiFOdseg okTSg!

[rbx [kT [kj qg my1qxgf WgcgslM flKGf TzlEG ajgr akT wkdmqKb WgcgslM flKGsg jgcMG okTrOjdw afAre slErgrlEGsg aagi \kBjdfq okTqKg myfbeq akMmg aKg oOA rgwkjGalEGsg sjg mpeq [OFOjgfgKgie ag\li vIqgq wkAag okTjg!