TODAY -

fbixg agjOMxgrad sMvj \OdSGeq oOGeq fkT: KgqrkK
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbmkT 10 2018 : fbixg agjOMxgrad SMmx mArAKgxg sMvj \OdSGeq [pSOTe oOGeq fkT okTe [kjG [lEr sMvj rgwkjGalEGsg rgjldfj [jgqA KgqrkKe ZKg jgrA [OW aegwbjxg 33 jd Kbq awOd sbA[OE FyjAr WOirOdSDjl!

mAqOTSOiekiSOi zlfgjgejg mpjdfq mpq aegwbj cxOT ajbNsg oOMr ZKg wkiFOdSgq FyjA [rbr vgW xlKG [OTe Kjbd \kjrbe KgqrkKe okTSg, jgrA [OW aegwbj [Kg WD\bcE aD\bcgdf KDwlKg[lmkTclKE fyq FOTrOd olErOde KgiFkegiZkT [OTjq [aeg!

jgrA [OW aegwbje myjgq FyrkiKgi [Kg wbdegi FyxGWA FOdT!

[kjG [lEr sMvjxg mAr vkBSGw wbjdeq oOGeqr mArAKgr mpjgq sMvjlM [lKOKg[lKE [arg sMvjxg mAr Fqd fyjgqKgixg vkBjq Fyrki mp!

mArAKgxg sMvjqb akmlAr olEe aKd FOde mpoEeq oOGeKg!

aegwbjxg sMvj [Kg akmlAr aagiKb mpjgqeg!

fbimAvGsg SMmx [pSOTe mArAKgxg sMvj \OdSGEq oOGeq fkT!

mArA [Kgr fOZkE fOZkEq WlKfgqlM s\k [aKbi mpjg!

oycgd KZkT WlKfgqlMevgiq s\k [aKb mkdsryjl!

sMvjxg mAr olEe Sbaki vkBKgEeq oOGeagEeKg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbxg ebixg [OTq _kjOM wgjrbe jgrA [OW aegwbjxg KlsDjlfjg KekfOAqe okTSg, jgrA [OW aegwbje wDml [arg sAwOcgKE s\k wbFOdfbe mkdmg!

jgrA [OW aegwbje fOZkE fOZkEq mpqkd s\krKb vGfbe wDml s\k BGw mpSDjl okTEKb WOirOdSg!

FyjA [rbr jgrA [OW aegwbjxg wDjKgrlEG aegqkqb mgdakqAe wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kSg!

fbir jgrA [OW aegwbjxg aD\bcgd wkjWOalEK BGSg!