TODAY -

zkTzk zOKg wkiFOdeq afA akjv 21 WkBqxg aebir SIoEqg\b: [lKOKg\lKE
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 11 2013 : aegwbj xzjEalEGsg KOKg\lM _lMWD\lj rgwkjGalEGsg aSkr TEfgxDjlflr vkTM wDjOfldKE KDsgA ([kT Kg wg [lK) sg KDfkWKgi myeqxgrad jgfEr akT wkdmq slErgrlGKgixg wkiFOdseg fyjAq zkTzk zOKg \pFOdfbe mkdw [rb eye [abd afA mlNmx akjv 21 WkBqxg aebir SIoEqg\b okTe [kT Kg wg [lK jgfE flK Klmldflr slErgrlG [lKOKg\lKE aegwbje fdKgMmdmg!

aegwbj wDjlK sDmqf ZKg wkiFOdSgq wkBagKgix Beqr [kT Kg wg [lK jgfE flK Klmldflr slErgrlGK [lKOKg\lKE aegwbjxg [OjxlekTcgi KlsDjlfjg fg [pv jOKEe okTSg, KOKg\lM _lMWD\lj rgwkjGalEGsg aSkr [kT Kg wg [lKsg fOZkE fOZkEq [okiq WAKgi alEKgEeeqxgrad jgfEr akT wkdmq fOZkE fOZkEq [okiq WAKgixg slErgrlGKgixg zkTzk oySgq vog 2012 xg ezlAqj 28 rxg rgKlAqj 18 WkBq wkiFOdseg okTe fyjASg!

[rbqb zkTzk zOKg old oyxrq ebagG ezlAqj 28 [Kgr TSI SIoyre KOKg\lM _lMWD\lj rgwkjGalEEGe ajA [aGf wgre zkTzk [Kg afA sdfe \pFOdSg!

[kT Kg wg [lKsg okirbe mpjgq WAKgi [Kg alEKgEeeq [okEq [OTe sbAck 2000 xg akjv Fkr eOfgK FOdSgq mpjl!

aKgxg afbir [abd sbAck 2011 xg [OxK Fkr aegwbjr WOiq fOZkE fOZkEq wkBvlKgir KOKg\lM _lMWD\lj rgwkjGalEGe eOfgK [a FOdmx [okiq WAKgi [Kgxgrad TmgcgqM [OTjq slErgrlGKgie akxg akxg ajg mpeq rOsbalEGKgi TAwDmOTalEG [ldvlEcr FkxGmdeq SIoESg!

TmgcgqM [OTjq slErgrlGKgie sbAck 2011 xg rgKlAqj 18 r [okiq WAKgi [Kgxgrad jgfE flK ak\OdeSg!

arbxg afbi sbAck 2012 xg ezlAqj 27 f jgfE flK [Kgr akT wkdmq slErgrlGKgixg mgK aegwbjr WOiq wkBvlKgir KOKg\lM _lMWD\lj rgwkjGalEGe WOirOjdSg!

mOTee jgfE flKf akT wkdmqKgi [Kg zkTzk zOKg/wkjKelmgfg flK sbAck 2012 xg ezlAqj 28 rxg rgKlAqj 18 WkBq wkiFOdseg okTe mkBFOdSgqeg!

[rbx ezlAqj 28 adfr KOKg\lM _lMWD\lj rgwkjGalEGe \pFOdSgqx mOTee ZKg WkBq wkiFOdfbe mkdmg!

aokde aSk fke okTsg, [kT Kg wg [lK [Kg TErg\kxg fOZkE fOZkEq KDflGKgirrg Fqd wkTSGw oyeSDjl!

[rbqb KDflG [Kgrrg ZKg WkBq [kT Kg wg [lKsg [okiq WAKgi alEKgEqgrqe KDsgA [Kgxg wkTSGsrq Fqd FyjA Sbrgiad wkTSGw ZAre mkdmg!

WgzA [Kge KDsgA [Kgxg aSkr [ZkiKgie WIWA FOdw odKgi [arg qgegWgKjgKgie WIWA FOdwKgi WIoEq ZArl!

aKgrg [ZkiKgi [arg qgegWgKjgKgi [Kgxg od aGwx vN akEep!

[ZkiKgixg WIWA FOdw odKgi [arg qgegWgKjgKgixg \kTWeqxgrad ajg mpeq rgwkjGalEGe okirbe mpjgq [kT Kg wg [lKsg WAKgi [Kg alEKgEeeq [Fbq afAr zkTzk zOKg [Kg wkiFOdwg\b!

aegwbj xzjEalEGe ogjA [Kgxg afkir abEe \liKgEqg\b!

zkTzk zOKg wkiFOdfqxg afkir jgfE flKf akT wkdmq slErgrlGKgie KOKg\lM _lMWD\lj rgwkjGalEGf oImbq afArKb rgwkjGalEG [Kgxg [OWgKg\lMKgie afgd vkq ajA [aGf wgqgrDjl!

ajA [Kge mkdmgq akjv 21 WkBqxg aebir zkTzk zOKg wkiFOdeqxg afA SIoEqg\b!

arb eGfDjqrg [lKOKg\lKE [Kge vIKgMmdw SOicIKgir FOdmdsrq [W-WGfxg Fyrki Sbrgiad aegwbj xzjEalEGsg ajg mpeqKgie wbxrqeg okTe aokde aSk fkSg!