TODAY -

aegwbjr 2 Kbq fkisdsg TEflEKgWkTr wMK wOmg[O TaD\bekTclKE wDjOxDjkA oyrOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 11 2018 : mpqkd [Kgrxg wOmg[O mkTek abGFGeeqxg wkErAr aegwbjrKb [egKbq fkisdsg TEflEKgWkTr wMK wOmg[O TaD\bekTclKE wDjOxDjkA ZKg olMR [lE Wlagmg _lMWg\j agegKfj [lE c\Efsbakje oyrOdSDjl!

olMR [lE Wlagmg _lMWg\j KkjzgKlK [aKbi KDflG olMF KOKkTfg aegwbje KgErbe qg fg jOrf mpq Wlagmg _lMWg\kjxg sAwDmldKf wkiFOdw [ZkiKgi wOmg[O ogrkd wgFdwxg FyjAr Kjbd \kSgq olMR agegKfj [lM c\Efsbakje okTSg, aegwbjxg [OTe wOdwrxg vog 5 WkBqxg aebir mpq [Zki mkS 2 mgKgi 91 Sj olEqr wOmg[O mkTekrxg ZkdFOdeeq ogrkd wgFdeq oOGejgq [kgr ag\kAe afli wkiqg\b!

aokde okTSg, wkErA [Kg WIeeqxgrad ZKg KDflG [Kgr wbEe wOmg[O qbF 3,618 okirOdfbe [Zkikgir wOmg[O ogrkd wgFdSg!

aKgr zldKgelfj 14,472, KbwjzkTcj 723 [aKbi KDflG [Oqckjzj 71 KgcgEeSg!

fkisd [Kg ebagG obAe vbNe vGFxeg!

ZKg qbFKgir ogrkd wgFdoyrqKgi o\lirxg \bA-\bAr vIrbe wOmg[O ogrkd wgFdoyrq [ZkiKgi FgrOdmx ogrkd wgFdseg!

FyjA [rbr [lrgKelM rgjldfj 2, rk. [pv jEcgG [aKbi rk. [lK aegskEfKb Kjbd \kSg!

TEflEKgWkTr wMK wOmg[O TaD\bekTclKExg aSkr BSDjbM [aKbi skAcOi rgKfDjgdfKb wbEe wOmg[O qbF 309 okirOdfbe [Zki 10,000 olEe ogrkd wgFdSg!

rgKfDjgd [eg [Kgr [Zki 16,000 mOA ogrkd wgFdeeq wkErA FAmg!

[ajOAr, TAWkM _lKGsg [OTe rgKfDjgd Wlagmg _lMWg\j [OWgKj rk. egemkskEfe mkAWlMr mpq [kj rg _gi sAwDmldKf TEflEKgWkTr wMK wOmg[O TaD\bekTclKExg FyjA oyrOdwx mOTee [ZkiKgir wOmg[O ogrkd wgFdSDjl!

KmkA wDjkTakjg olMR Kq-KlEfje KgErbe Kq-KlEfj [Kgr KDflG wDmkEegi qOjrsg vg\kjalE KmkA jkclEe vgW xlKG [OTrbe [ZkiKgir wOmg[O mkTek ZkiFOdeeq ogrkd wgFdSg okTjg!