TODAY -

Kgjske KgErbe TEKfDjbalEG [OW [ldKlKExg afkir SEeSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 11 2017 : sOmgKE WOj TErgcgeK jkTGgK slAwlTE (Kgjsk) aegwbje KgErbe KDflG xlKG okBKsg sEWjlEK oOMr ZKg aegwbj elKEobr [lEr TEKfDjbalEG [OW [ldKlKE 1947 okTq ogjAr eOiaxg [OTq rgKsOjK [a wkiFOdSDjl!

Kleg\j [lrzOslG KeKA KjGe aOrjlfj [OTrbe wkiFOdSgq eOiaxg [OTq rgKsOjK [rbr _k Zkirbe Kgjsk aegwbjxg sEzgej KOalErDjO FOdvOAe okTSg, aegwbjr fOZkE fOZkEq TKb s\k [a mpjg!

SOicI s\k [aKbi vIKgEq mpSDjl!

mArA [Kgr ZKg [OTjdmgq WgzA [Kgr SbEekT [Kg ogixGoEeqxgrad sjAq mpZkdmOE vGeq Wxrxl okTqKg sbNe SEeagEeq fZkTWrl!

TeKfDjbalEG [OW [ldKlKE 1947 xg afkki [KgrKb mArA [Kgr mpjgq [pSOTe wbEe SEeagEeqxg fZkTWrq mpjg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr _k Zkkimrbe egiFyck mkEvke okTSg, sbAck 1947 xg [OxKG 11 r TEKfDjbalEG [OW [ldKlKE [Kg KkTE fySgqeg!

aegwbje sbAck 1947 xg [OxKG 14 r qDjfgKsg aSbGfxg egifAq WISg!

aKgxg afbir akjcj [lxDjgalEG [abd mkdSg!

wDjg akjcj KDflfKf mpjAq a[Oi [rb egiKgiq fZkTWrl okTeKb WOirOdSg!

eOiaxg [OTq rgKsOjK [rbr _k Zkimrbe rk. sl KekfOAqe okTSg, mArA [Kgr fOZkE fOZkEq wDjOqDmlA s\k ak\Oderbe mpjg!

wDjOqDmlAKgixg KOmbKE wbjdeq oOGeqr wb_kjg SIagEeq [arg epeagEeq vIT!

wb_kjge [pSOTxg [aGf ZkTjq SbGmkTeg!

mArA [Kgxg wb_kjg egiFge epeq [arg SIagEeq fZkTWrl!

qDjfgKe aegwbj egiSk fAq wgjAmq afbir aegwbj KDflG skBEKgMevgiq KlAq mpSg!

akjvj [lxDjgalEG afbir aegwbj TErg\kr fgESDjq fbir ogaG Kgioe aegwbjrxxg WOjlEej wkjagG KgKflAevgiq myFOdSgqxg _kWAKb mpjg!

oycgd [OTjdmgq WgzA s\k [Kg [pSOT wbAeade SEeagEeq vIT!

mArA [Kgxg wb_kjg epeagEeqx mOTee [pSOT wbAeade [aGf [OTe SEeagEeq fZkTWrl!

vog mgKgi s\k egiSk fAe wkMmdSgq aegwbj qDjgfKe myKgESgq [arg qDjgfgKe aegwbj FkrOdfbe vGSgqxg _kjg s\kKb SIq fkT okTeKb WOirOdSg!

Kgjskje KgErbe wkiFOdSgq eOiaxg [OTq rgKsOjK [rbr rk. KkwA rgmgNKb _k ZkiSg okTeKb wkB [Ke aSk fkjg!