TODAY -

KkKgEeq qg [lr KkjfgWgslG wgjAq [Ock Fqd myFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 12 2018 : sbAck 2011 xg [OxKG Fkr wkiFOdSgq sDmkK FDjgxg rg wg Kgr [kjG xDjlcb[lG fgvj (jAKk) [OTe SESDjqg sD\kA mgfkE wOdwgrxg KbMfke qlxA syqg [Ock [a KkKgEeq qg [lr KkjfgWgslG wgjAqxgrad Fqfxg myFOdSDjl!

okTjgq [Ock ebwg [rb BSDjbMxg fOjk vAWbi okT KDsbMr [kjG xDjlcb[lG fgvj [OTe Fqd wbjdSgqeg!

sekxbAq Sje aokdwb [Ock [OTe SESgqr KgcgEeSgq qg [lr sg KkjfgWgslG [rb KkKgEeqeg okTe [lEfg sjNKE KlMr _ksGmdwrxg aokdsg KkjfgWgslGKgi [rb eye zljgWgslKE fySg!

aokde wgSGmdSgq [OjgcgelM KkjfgWgslG [rb rg [lA sOmlc [OW fgvjK [lrbslKEr sbAck 2001 r qg [lr [ldckA FkSg [aKbi wkK fySgqeg okTe wgSGmdSg!

[rbadwb sOmlc [Kge zljgWgslKE vGFqr KbMfke qlxA syqg aopjOT [aGf sbAck 2001 qg [lr [ldckA FkSgrl okTe jgwOjG mkESGmdSg!

Fk [Kgxg 12 r mkESGmdSgq jgwOjG [rbxg afbi TEe aokd sOmlc [Kgr mkTjgd fASgrl!

ajA [rbe aokdwb sbAck 2011 xg eqlAqj 9 r FOdSgq [kjG xDjlcb[lG fgvj (jAKk) [OTqxg [Ojrj eAqj 31/3/2011 [lK T ([lK) slEKlM fyjl okTe [lrbslKE ([lK) sg rgjldfj fg [pv sgjEsbakjxg vljOM [ae okTjg!

rgjldfjxg vljOM [Kge aSk fke okT, KbMfkek qlxAxg aFdf cOelM [lrbslKE [OWgKkj (BSDjbM) e [lW [kT [kj [a mySGeq vl Fkxrqeg!

aokde mkEe xzjEalEG KkjzgK vImAqxg [kT wg Kg KldKExg aSkr Fk 1xg aebir Fqd mySGsrqeg!

aKgx mOTee clG T [Oe KbMfkek qlxAe mySgq Fkxg fOmONKgi [aKbi [lmk_lEKKgi Fk 6 sg aebir SOAxGsrqeg!