TODAY -

oD\balE jkTG sagKExg alAqjKgi okNfqxg KO sOc eOfgK FkSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 12 2018 : okT sOjG [OW aegwbje vog [Kgxg ceb_kjg 4 r aegwbj oD\balE jkTGK sagKExg vl\jalE, alAqjKgi [aKbi [fp [OWgKMKgi okNeq wgSgq \kFI TErqxg afkir sEflAw wDjOKgrgi mySGmOTrqxg ajA sjg mpqxl okTe sOjG [Kgade ajg mpeqKgir oISDjl!

okT sOjG [OW aegwbjxg vgW cKfgK [aKbi cKfgK sl [pv eOqgEe Kkq rqM qlEKe _kWA [Kg SEerbe sjg ajAxgrad aakir sOjG [Kge aegwbj oD\balE jkTGK sagKExg vl\jalE [aKbi alAqjKgi okNfDjgqeO okTqxg afkir v\OM [obAxg aebir wkBSbA wgjdsrqeg okTe vgW Klsdjlfjg [aKbi mO KlsDjlfjgr [sEq _kWA FASDjl!

sbAck 2012 r okEexg olMFsg rgjldfj [OTjAq rO. fg [pv KbjlKe Fkjdw wg [kT [lM eAqj 4 x ajg mpee sOjG [Kge wgSgq ccalEG [ar ccalEG wgSgq ebagGfxg wkjx Fk [obAxg afAxg aebir sagKExg alAqj [arg [OWgKM wbAead okNeq SIoESg!

sOjGe wgSgq afA [rb vog [Kgxg [lwDjgM 4 r mOTSDjl!

okT sOjGe wgq Fk [obAxg afA oySDjq WkBqr aegwbj xzjEalEGe aegwbj oD\balE jkTGK sagKExg alAqjKgi [arg [OWgKMKgi okNfqrxg sEflAwsg slK (eAqj 62/2018) [Kg mkdweg!

wgfgKEej [ae [OTe sOjG [Kgr vGFxrq aFIxg og\kjgirKb aakir fySgqxbAe slK [Kg aKkade jgwDjclEG fyxeg okTe rk. KbjlK KlEfj WOj WOjlE KDfrgc [lEr wDmlKalEGxg rk. fg [pv KbjlKsg vljOM [ae WOirOjdmg!