TODAY -

KlEfDjlM xzjEalEG TAwDmOTKgixg rg [l vkr 5 olExGeq _kjlN mySDjl
Source: Hueiyen News Service

eD\b rgMmg, KlNflAqj 12 2017 : KlEfDjlM xzjEalEGsg TAwDmOT [aKbi wlEKej sDjOj 1 olEqxg ebiZkTq wkB [OTe \beg\E slqgelGe rg\jelK [lmk_lEK [aKbi rg\jelK jgmgW vkr 4 rxg vkr 5 r olExGoESDjl!

fjlGKbq wl sagKEe KlArOdmq [lmk_lEKsg a[Oi afy cbE 28 r \beg\E slqgelGe [\kq wgSDjq afbir xzjEalEGe rg [l olExGoEeq _kjlN mySgqeg!

wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge a\kT fkiqM myrbe wkiFOdSgq \beg\E slqgelGsg agWAe [eyq rg [lxg vki [Kg cbmkT 1rxg vGeoEeq _kjlN mySg!

[eyq Fyjki [Kge KlEfDjlM xzjElaEGsg [lAwDmOT mkS 50 [aKbi wlEKej mkS 61 r SbrOivkq wgjxeg!

[OWgKM KDflGalEG [axg afbiTEe wOGvpxg aaM olExGmdwxg sAwlEKlKE wgq [OTe rg [lxg vki vkr 4 rxg vkr 5 \yoESgqeg okTjg!

rg [l olExGmdwxg Fy[Oi [Kge vogr KDflG [ldvldsjrxg mbwk sDjOj 3068.25 vGoMmxeg!

KlEqk vog 2017-18 xg [OTe sbAck 2017 sg cbmkTrxg oyjx sbAck 2018 xg WlqDjb_kjg WkBq rg [l wgqr mbwk sDjOj 2045.50 vIxeg okTe wkejg!

oErdf jgwOjG Sje okTSgqeg arbrg, KlEfje SD_kTrxg wgdw xzjEalEG TAwDmOTxg fOmON mbwk 18,000 [OTjAqeg mbwk 21,000 r olExGoMmxeg okTjg!

agegaA wl olExGoEeqxg afkir KlEfDjlM xzjEalEGsg TAwDmOTKgie afA s\kxg aakirxg fdKgErbe mkdSgqeg!

afA Kkie ZkTerbe mkdmq afbir wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge mbvgiq xzjEalEGe oySgq cbE Fkr KlArOd KlAcgE Sj fyjx 7 Kbq wl sagKEe [lmk_lEKsg afkir wgSgq jlsalErlKE [\kq wgSgqeg!

7 Kbq wl sagKEe KlEfDjlM xjzEalEG TAwDmOTKgixg [lmk_lEK 197 sbNe \liKgMmq afbir [lmk_lEK 53 abGFGmx [lmk_lEK 37 wbEe [fONw [lmk_lEKgir wbEKgEqxg _kWA jlsalEr fySgqeg!

[ajOAr, \beg\E slqgelGe zkjG KEvkj egxA mgagflr (qg [lK [lE [lM) xg aOqkTM f_kj fOSkTe SkTrOdeqxg afkir [\kq wgSDjl!

oycgd oycgd mpqkdsg fOZkE fOZkEq aWAr mpjgq aOqkTM f_kj 4,42,000 xg aebir 66,000 fg qg [lK [lE [lMxgeg!

aOqkTM f_kj fOZkEe SkTrOdwxg Fy[Oi [Kge qg [lK [lE [lMxg TEsA olExGoMmxeg okTe Fkcejg!