TODAY -

sl Kg [le SlicOT Kq- rgzgcEr wOG vp FEe wbq fDjdKgi vlEq FgiSDjl
Source: Hueiyen News Service

vkErlM, cbE 13 2018 : aOEKbE \yjdfbe mArA [Kgr eOi ajki skTe vbq oyjdSgqx mOTee sbsg vgWK [lKOKg[lKE (sl Kg [l) e vkErlM rgKfDjdsg SlicOT Kq rgzgcEr wOG vp FEe wbq fDjdKgi vlEq mkdmgq cbE 14 rxg FgiSDjl!

ogjA [Kgx ajg mpee sbsg vgWK [lKOKg[lKE (sl Kg [l) SlicOT qDmOd, vkErlM rgKfDjgde ZKg wDjlKf FkrOjdw vljOM [ae okT, SlicOT rgzgcEr wOG vp mbAe okNw fDjdKgi ajb[OTe B wbq fDjdKgi cbE 1 4rxg vGFOd vGKgEr [Fgiq mpjxeg!

aKg ogjA [Kgx ajg mpee aSk fkq wkB [a FOdFDjgq WkBq vGexeg!

Kq-rgzgcE [rbxg ag\kAxg [wkAq afbiTEe [aKbi eOicb Fk mkdwKgr [jbAq wOG FEe \kBq fDjKgie mAqgr KOdoExrqrbrxg sEeqxgradf [Fgiq [Kg FAqeg!

[rbA [OTead fZkWrq wOGmAKgi [aKbi sErDjlds ajg mpeq [fp wOGmAKgi fISkT FEe wbq fDjdKgirg [Fgiq [Kgrxg sOAFOdseg okTe vljOM [Kge aSk fkjg!