TODAY -

agG\li vgiKgMmdmg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OdfOqj 16 2020 : marA [Kgr sOzgr-19 wOcgfgz [OTrbe Kgq ag aKgirxg rOdfj [aKbi oOKDwgfkMxg [OFOjgfge F[OTrqrxg Kgq aKgie olMmdw \kqxg WgzA mkdmgq [Kgr vgW agegKDfje [SEeq agG\li viWA FOdT okTe sOmgKe [lxlEKDf rDjxK [lEr [msOoOM (skrk) e FkrOjdw vljOM [ae WOirOjdmg!

vljOM [Kge okT, sOzgr-19 mkdKgEeq afA Kkie mOdrkBe fyjdmqKb mOdrkBe aebir aFy fkq Fqd FyjAKgi awbi Wke wkTSGoyrq ajAe marA [Kgr eOia-eOiaxg slK aKgi \kAq olexGmdmg!

oycgd mpjgq sOzgr sl\j KlEfjxg Wabi aKgix [ekq agxg aKgix vkEerDjl!

sOzgr sl\j KlEfjr mpjgq wlKlEf [ae odvki ebiZkTjdfq afAr rOdfjx wkB WkBEeq oOGeqr [_kq ak\Odejl!

aFy fkq ogrkd-mkiFdKb afA vke wgqgrDjl!

aKgxgKb aFdf wOcgfgz [OTjq ag[OT [ak sOzgr sl\j KlEfjr ebagG 10eg FAmx flKDf fyre a\bAr oMoEqxg Fy[OI [Kge mkTe-mkTvG [Kg [abds olEe SbrOiFgegiZkT [OTq WgzA [ar mkdoMml okTjg!

flKDf fyqxg afkir vljOM [Kge okT, fOZkE-fOZkEq rgKDfjgdKgir okimgq flKDfgi KlEfjKgir flKDf fyjbq ag[OT s\k ebgaG egeg/obaeg olMmq WkBq jgcmDf Wirq \kBjg!

sjgxbAq afAr KlAwM akiSgqxg FyrOdKb FOdmg!

sOzgr-19 wOcgfgz [OTjq [aKbi \bar oOa sD_kjgEfgE fyqxg SbrOivkq mpcrq ag[OT s\k afA vke mySGw mkdfqrxg SbrOivkrq ak\Odeqxg wkB ebagG Sbrgixg fkq Wimg!

[KgxbAq Fy[Oi [Kg sk olEe SbrOiFgegiZkT [OT okTe vljOM [Kge aSk fke WOirOjdmg!

[ajOAr, mpZkdsg oOKDwgfkM [arg wDjkTzlG oOKDwgfkM Sjr wbSGmdw [ekqKgi sOzgr-19xg flKDf fyrDjgq WkBq mk\liqgrq [aKbi sjgxbAq wOcgfgz [OTjAmxe sOzgr sl\j KlEfjr jgWj fySgqe KgWA FOdfq [ekq s\k Kgqxg FyrOd flMmq afA SjKgr fOTe FOdmg!

[KgxgAq Fy[Oi [Kge ajA [OTjx sOzgr-19 wOcgfgz [OTqrxg Kgq ag aKgirxg fOdfj [aKbi oOKDwgfkM [OFOjgfge FyKkrqrxg Kgq aKgie olMmdw \kT!

ogjA [Kgr olmDFsg wOjfWOmg[OKb wkTjgq vgW agegKDfje [SEeq agG\li viWA FOdT okTe vljOM [Kge aSk fke WOirOjdmg!


MAYEK NEWS - 17, OCT 2020