TODAY -

fbjlMr mbNSgq \kBe [Kgq odvki 4 WIml
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 18 2017 : spFlMakEqg SbM a\kr vlEq xbErbi fbjlMxg TvlMr mbNSgq ebwk [a ZKg opZli wbmgK KDflKExg aebi vEe mpq [vkEqgxp WkBeq FOiSOir Kge WIml!

[ajOAr \bArxg FOdSgq ag[OT [obAKb fOZkE fOZkEq aWA [obAr Kgrbe mpjAml!

ZKg [\bd opZki wbmgK KDflKExg aebi vEq [vkEqgxp WkBeq TAWkM fbjlMxg FOiSOir Kge WISgq ebwk [rbxg aagi wkBagEmkM [lmg\K mkMqOT KGmy (35) [wOdw mbEKG KgGmy syT!

aokd KkTsbM Kq-rgzgcExg aebi vEe mpq SkBvkiqbi SbMr mpqeg!

aokd Fk [Kgxg oySgq 13xg [\bdf \bArg vkd vkjx myqbdf myjki Kbq vGSgqeg!

aokde xbErbi fbjlM sbAmx mkEFOdeq oOGeqr TKgi Tjpe vlEFSgqrxg aWA SIre mpjdweg!

okTjgq fbjlM [Kg TAWkM fbjlMr fkqeg!

ajd [Kgr ZKg [\bd TAWkM TKG rgKfDjdsg aebi vEq TAWkM fbjlMxg [vkEqgxp WkBeq FOiSOir [Kgq odvki [a mpjl okTrbe \liejbqr fbjlMr vlEFSgq wkBagEmkM [lmg\K mkMqOT KgGmy [OTjAqeg!

aokdsg aKk wbAq TKgir fgiqrgx aKk vkBSGml, aKkKb wbAFq oyjAml okTjg!

[Kgq odvki [rb mySGmx wOjOAwkGsg clegAKsg aOjdf FAmAqeg!

[rbqb Tabi aebixg ag[OTe slK mySGwgjeb okTqx mOTee [Kgq odvki [rb myjx aFy aZA wkiFOdSDjl okTjg!

[ajOAr ZKg [\bd wbi 5.30 jOA fkqr Kgicap wbmgK KDflKExg aebi vEq aegwbj sOmlcxg aSk FIqr mpq wbSDjg a\kr ebwk [a Kgrbe mpjAml!

mpSgrDjq ebwk [rbxg aagi myjlAqA KekfOAq [lmg\K wksd (35) [wOdw [lM qgjjIxM syT!

aokd okBqA ajd myjlAqA mpskTr mpqeg!

[Kgq odvki [rb wbmgKe mySGmx wOKG aOjflA fyeqxgrad clegAK oOKwgfkMxg aOjdf FASDjl!

ZKg [\bd mgmOi wbmgK KDflKExg aebi vEe mpq [fySOi aekdf ebwk [aKb Kgrbe mpjAml!

mpSgrDjq ebwk [rbxg aagi SkZlAqA FOakK (20) [wOdw sl [pv sOTjli syT!

aokd sD_kspFlM a\kT sOTqg egiFycA mpskTr mpqeg okTjg!

[Kgq odvki [rb wOKG aOjflA fyeqxgrad wbmgKe mySGmx clegAKsg aOjdf FASDjl!

[ajOAr sdvgi wbmgK KDflKExg aebi vEeq mpq _qxkT fljk wgKd spFlM a\kr ebwk [a ZKg [\bd Kgrbe mpjAml okTjg!

mpSgrDjq ebwk [rbxg aagie obTrDjOA cgflE (38) syT!

aokd FyqkM mpKkiSOir mpqg!

[Kgq odvki [rbKb wOKG aOjflA fyeqxgrad jgAKsg aOjxf FASDjl!