TODAY -

'akTeOjgfg abKmgAKgixgKb vkdFbi wgWA FOdT'
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 19 2017 : aegwbj KDflG [lKlAqDmg agSMr skjdmq akTeOjgfg abKmgAKgixgKb vkdFbi wgWA FOdT okTe qlixbM \bF rgzlmNalEG [lKOKg[lKExg wqDmgKgfg KlsDjlfjg FkrOjdw vljOM [ae okTjg!

vljOM [rbe okT, fjkakFOTKbq aegwbj [lKlAqDmg agSMr akTeOjfg abKmgAxg ajdfxg TErgwlErlEGf akT wkdmdw [a \kBrbe sOmgKE KlAmdw [Kg [lKOKg[lKEe fjkAe [Odmg!

vgW agegKfj [lE qgjlEe Kg [lA [OTqxg TokE okEe wgSgq _kWAKgirKb aegwbjr wbEe SbErkagEejgq WbjbNKgi vN akEeq vkdFbi WIoExeg okTSg!

vbiKgEeq mpZkd [KgKb skimbN Sbrgiade KlAqeg okTSgq [rbKb ebiZkTq WOirOdmg!

[rbqb mkTqd Fgqrg [aSdfI \kBq akTeOjgfg abKmgA [lA [lM [l [Kgqbrg ZKg WkBq slqgelG agegKfjKgixg _kKd myqr \kBqxg aag fkrDjg!

vgW agegKfjxg _kjOM [rb oycgd WkBq awbi WkrDjg!

mArAKgr WbjbNKgixg fZkTWre slqgelG agegKfj [aaArg wgSg okTqKg wb_kjge SbrA vkirAeg!

akTeOjfg abKmgAKgie oycgdKb mlAoyjgq agegKfjKgi [Kg _kKd myqr [aGf ZkTjq akTeOjfg abKmgA WbjbNsg [a \kBoExeg okTqKgr Fkcq FAmg!

aKgx [OEe fpee Fqd fyjdmqrg aegwbjr SbErkjgq akTeOjgfg abKmgAKgie afA vbNwxg [OTe _kjyqx mOTee WbjbN Sbrgiadwb akEeq Fkdf \liqgrl okTrbe Kg [lAxg aFdf SOMmkB mkBjdmOT okTegiZkT mpfl!

Kg [lAxg [l Kgr \kBjgq akTeOjfg zOfjKgieKb _kjyjOT okTegiZkT mpfl!

WIWA FOdw odKgi WbjbN Sbrgiadf WIoEWA FOdT!

akTeOjfg abKmgA [a slqgelG agegKfjr \kBoErq fkjqrg aegwbjxg wb_kjgr mlire mpoyjxeg!

qg cl wg mpZkd [Kg [vkE agjkT ekTq mpZkdeg okTe SOMmkB mkBjdmOT okTegiZkT mpfl okTeKb vljOM [rbe aSk fkjg!