TODAY -

KOGFoyjqKgixg \kTW FyjkiKgi wkTSGfbe akEeq SbEekT wbjdw fZkTWrl: qgKD_cgG
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 06 2017 : KOGFoyjqKgixg \kTW Fyjkixg [OTq FqdKgi wkTSGfbe akEeq SbEekT wbjdw fZkTrl okTe TErKfDjg agegKfj FOZkA qgKD_cgGe ZKg mA\kEq KImlE sOebi aakir wkiFOdSgq SOArDjkA [Zy alaOjg[lM qDjlzjg TEKlEfgq [l_kjr [arg rgK[lqM wlEKE \lEFOdwxg FyjAr WOirOdSDjl!

TEfjelKelM olErgslN _lMWg\j agKExg 22 jd Kbq awOd sbA[OEx ajg mpee wkiFOdSgq SOArDjkA [Zy alaOjg[lM qDjlzjg TEKlEfgq [l_kjr [arg rgK[lqM wlEKE \lEFOdwxg FyjAr vgW xlKG [OTe Kjbd \kjrbe _kdK [arg TErKfDjgc agegKfj FOZkA qgKD_cgGe okTSg, SbEekTr Sj olEe KOGFjqKgiqb akEeq Fkdf wbSGeqxgrad oOGeqgq vIT!

wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrgxg agG\li aSkr mpqkd [Kgr SD_kTrxg KOGFoyjqKgixg \kTW Fyjkixgrad [SEeq KDsgA s\k wkTSGfbe vIKgMmdmg!

[KgxbAq KDsgA s\k [Kgxg SbrOivkqKgi WIoEq fkT!

akEeq SbEekT [a wbjdeqxgrad KOGFoyjqKgiqb KlAxGwxg fZkTWrq mp!

agG\li [Kgxg aSkr mpZkdeKb [eyq KDsgA s\k wkTSGmdmg!

wOmgfgdK fyjgqKg ag\kAxg \kTWeq Fqd fyxl okTe FOjdmgqeg!

rgWjlEGmg [lqM [OTjqKgixgradKb fOZkE fOZkEq KDsgA s\k mpjg!

oErdfKb aegwbjr wkMmgq mpZkd [Kge vgW agegKfjxg KOGFjqKgixg fliqki okTq Fyjki [a oyrOdSDjl!

Fyjki [Kgxg aSkr rgWjjlEGmg [lqM [OTjqKgi [arg KOGFoyjq s\kr fliqki wgqxg FqdKgi \kBjg!

SbEekTr SD_kTrxg olEe KOGFjgqKgi [rbr okEe agG\li vIrbe \kTWq wbjdeq oOGeq fkT!

TEfjelKelM olErgslN _lMWg\j agKEe rgWjlEGmg [lqM [OTjqKgixgrad wkTSGmdmgq s\k [Kg wbdegi FyxGw vIT!

agKE [Kgr rgK[lqM wlEKE wgjgq [Kgr aokdsg akTsprxgKb FkSbrgixg ag[OT 100 jOAr wlEKE wgeq oOGeqr afli wkixeg okTeKb WOirOdSg!

TEfjelKelM olErgslN _lMWg\j agKExg awOd sbA[OE [Kgx ajg mpee SOArDjkA [Zy alaOjg[lM qDjlzjg TEKlEfgq [l_kjr wgq [KgKb \kAe [Wq SOiFki [aeg!

rgWjlEGmg [lqM [OTjq ebwk eGfDjx ebwgx \bAqkEagEeqKgir wgjgq [KgxbAq [l_kkjr [Kg \kAe wbdegi FyxGegiZkT [OT!

[l_kjr [Kgxg mpjgq KlEWA [Kgxg aFdf mbwk mgKgi 2/2 [aKb aokdsg akTsprxg okNmxeg!

ag[OTqe ogimgZp afAr agxg afli wkiq ZAq okTqKg \kAe ajb[OTq [aeg!

ZAmgZpr agxg afli wkieq oOGeq fkT!

KOGFjqKgir [ZAq afliKgi wkiq okTqKg fyWA FOdw [aeg!

mArA [Kgr mpjgq [pSOT wbAeade [ax [ax afli wkiebe akEeq SbEekT wbjdeq oOGeagEeKg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr Wkrj [OW olErgslN [lM eqsgKOj, wraKDjg (wlEKE rOej) e wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kSg!

[ldK [lA [lM [l, sl KjG (wlEKE rOej), jgAKsg KkTsg\kfDjg rgwkjGalEGsg rk. [kj sl mlegE, [l xbeg rlqg ([l_kjr rOej), vkTM KDwlKg[lmgKG rO [lM qKEf [arg KOKM _lMWg\j rgwkjGalEGsg vkTM _lMWg\j [OWgKkj [lM RelKOje xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

FyjA [rbr rgWjlEGmg [lqM [OTjq ebwk eGfDjx ebwgx \bAqkEagEeq swM aZkr SOArDjkA [Zy alaOjg[lM qDjlzjg TEKlEfgq [l_kjr wgrbe TskT SbAeSg!

rgWjlEGmg [lqM [OTjq ag[OT s\kr Fkxg wlEKEKb \lEFOdSg!