TODAY -

agokGw-2 afA sdfe FgiSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 11 2013 : Zjki FkiapqE vpjkB vgir mpq wkBag Fkica rD_gcaeg (eekB) xg aOiWA a\kr Kbfgi vGmbqrxg eekB agokGsg ak\Odf KlAq cl [l Kg [aKbi mpskT ag\kAxg wbdegi KOdoESgqrbxg \limx Kbfgi vGmbq agokGw-2 WgmA afA sdfe FgicgMml okTe WgmA WOjA aegwbjxg vD\ljalE KbjcskEfe Zkg wkBagKgir WOirOdSDjl!

mAWlMr mpq WOjAxg [OWgKf wkBagKgix Beqr KbjcskEfe okTSg, cl [l Kg [aKbi WgmA WOjA [ege mpSkT fkq _kWA [a mlNerDjgq WkBq WgmA [Kg aSk fkq Fqd fyq \kjjOT!

Kbfgi vGw Sbrgiad WOjAe \liKgErqe Zjki FOdSgq FyrOd [rb WOjAx sjgKb ajg mperl!

[ajOAr, eOiTE WlKfgzlM 2013 syq aD\bcgd zgrg[O [lMqbAxg WlKfgzlM [a [lwDjgM 1 rxg 5 WkBq wkiFOdmxeg!

WlKfgzlM [Kg vkirAeq [OTxeg!

WlKfgzlM [Kg \kBxrqKgie [lMqA [ar mbwk 1000 agi wgjx akjv 30 WkBqxg aebir wgKgExrqeg!

[l_kjr 16 wgxrq vkirAeqxg aek [lwDjgM 5 r wkiFOdsrq aagxg ebagG FyjAr \lEFOdseg!

WgmAxg [kjfgK \kBe WgmA wbFOdwr vImgq ag[OT [\kAq zgrg[O [lMqArxg oyrOjdwe ogjA [Kg skErbe vGw \krqrxg WlKfgzlM KgEqeg okTe aokde aSk fkSg!