TODAY -

qOjrj wgMmjxg afkir mpZkdsg WgjlN mkBFOdmxeg: KD\kA
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbmkT 11 2018 : aegwbj [arg aD\kEakjx fkTejgq ZASp wjgir v\lGEq mpjgq qOjrj wgMmj eAqj 81xg afkir mpZkdsg [OTq vN vkq WgjlN eOia egegxg aebir ag\kA SIe mkBFOdeq KlA Kkjl okTe mpZkde KlASgq okT w_kj sagfgxg vl\jalE [OTjgq jlzgeD\b agegKfj sjkA KD\kAe WOirOdSDjl!

opjkixOTFOi [OTekA mpskTr [lA [lM [l mOslM [ljg\k rgzlmNalEG WErxg KlAxGw mpskT [Kgxg wDmlxDjkBEr KIxkrbe ag\kAr SbGKgEejq fbir _k Zkimrbe jlzgeD\b agegKfj sjkA KD\kAe okTSg, aD\kEakjx fkTejgq ZASp wjgir oycgd mpjgq WgzA [Kg \liKgEeq okT w_kj sagfgxg fgA vGmbjl!

sD_kFkrKb vGfbe \limbjl!

ZASp sEeqxgrad ag[OT s\ke _kSMmOE s\k WOirOdejdmg!

sekxbAq Sje wOmgfgdKsg SbrOivkq myeq oOGejdw [Kgrg mkTqd Fgqeg!

vkBSGmdwxg afbiTEe FyrOd [axg [vbA [jkE aabG fke SIrbe KOKM agrg\kr KErOdwxg vGeqg eOia eOiaxg olExGmdmg!

kokT w_kj sagfge ZASp \liKgEqxg SOivGf aWA s\kr vGfbe \liSg!

mpZkd wkTjbq [OTqe ZASpxg vIFOd vIKgEr [\qk myrDjqrg vIqr SbrOiFgegiZkT [OTxrq aWAr vISgrl!

ebixg [OTq _koEFOd SIre vIKg \krl okTe wkBFOdSq mkTqd Fgqeg!

ZASpxg afkir KlEfjrKb _ksGwr wbEe \liKgEagEeq [\kq wgjdSDjl!

ag\kAxg _kSMmOE SIe mpZkde ag\kAxg \kTWeq FkicgMmdw SOiFkiKgiqb egioEeq wOdoEq wOmgfgdKsg SbrOivkq myjgqKgi fOdwgjO okTeKb WOirOdSg!