TODAY -

KD_kag qgqlskeErxg awOd sbA[OEx ajg mpee elKelM \bG rl wkiFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 12 2018 : SgM zkjfg\ qgrD\kFg wjgKG ([l zg qg wg) aegwbj [arg [lE [kT T [lM [kT fg TAWkMe SbGKAee KgErbe ZKg elKelM \bG rlxg FyjA wkiFOdSDjl!

KD_kag qgqlskeEr zgcE WOj rkTelagd mkTW okTq ogjAr mldvj wgSDjl!

[lE [kT T [lM [kT fg TAWkMxg sAwDmldKf wkiFOdSgq FyjA [rbr KD_kag qgqlskeEr zgcE WOj rkTelagd mkTW okTq ogjAr _k Zkimrbe vgeA\k agKE TErg\kxg KD_kag agfDjkeEre okTSg, KD_kag qgqlskeErxg _kSMmOEKgi [Kg egiKgiq fZkTWrl!

qgqlskeEre eokKgie agG\li FAmAT!

KD_kage okTjAq _kop s\k [Kg ZKgxg wbEKgjOM [Kgr \kAe vbeq s\k \kBjg!

_kSMmOE s\k [rb egiFge SIagEeq vIT!

[pSOT wbAeade ag[OTq SbEekTxgrad SExrqeg!

KOGFjqKgixg \kTWeq _kSMmOE SEqg fZkTWrqKb mp!

KD_kag qgqlskeEreKb \kTWq SbEekT [axgrad sEe oOGejAT!

aokde wbFOdmAq Wcjq _kSMmOE s\k [Kg [pSOTe egiKgiq [arg SIagEeq vIT okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kjrbe rg [lA sOmlc [OW sajKsg [lKOKg[lKG wDjO. vgFbi aljg FOakKe okTSg, KD_kag qgqlskeEre eokKgiqb [Wq akTspr mAcgieq ogjA s\kr oOGejAT!

TErg\k [Kg eokxg wOwbmlKE \kAe \kAq mpqkd [a [OTjg!

cwkEevgiq mpqkd s\krrg eokxg aKgi T\kA \kArq, [oM [OTjqKgixg agKgie \kAqg WgzA mpjg!

eok okTqKgrg wbEKgr Fqd FyxkT s\k \kie wkiFOdw ZAq fkisdeg!

eokKgiqb [Wq akTpr mAcgiqx mOTee ogjA s\kr Fqd wkToMmqrg SbEekTg [OTe \kTWq [OTxeg!

KD_kag qgqlskeEre wkAmAq s\k [Kg [pSOTe SIagEeq vIT!

KD_kag qgqlskeErxg awOd sbA[OE [Kgr elKelM \bG rl okTe FyjA wkiFOdejg!

FyjA [Kg wkiFOdwxg ajb[OTq s\k [rb SIagEeq vIT okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr aegwbj TEWDjkKDfDjdvj rgzlmNalEG [lclEKg (agrk) xg zkTK vl\jalE [lA [KD_gegsbakj [arg [lE [kT T [lM [kT fg TAWkMxg [ldcgsD\bfgq rgjldfj fg [pv jkalKOje vgW xlKG [arg wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kSg!

[l zg qg wg (agcOjkA/ aegwbj) xg [OjxekTcgi KlsDjlfjg aolK zqxG [arg aegwbj \begzjKgfgxg [lKgKflEG wDjO. makmb FkTape xlKG [OW [OejKgi [OTe Kjbd \kSg!