TODAY -

FyqkM fbjlM mpSOA [OTe vlMml: Kbjcsbakj
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 13 2018 : vgi mpqkd sOGmx FyqkM fbjlMr vkAKgEqrxg TKgi aOGKgErbe ag\kAr SbrOivkrfq ak\OdeoMml okTe [lA [lM [l, [O Kbjcsbakje ZKg [lKlAqDmg agWAxg cgjO [_kjxg afAr WOirOdSDjl!

cgjO [_kjxg SbrOivkq myjx [O Kbjcsbakje okTSg, mpZOT myeqxgrad vgi mpqkdKgi sOGmx FyqkM fbjlMr vkAqxg Fqd \kAe sEe vGFjg!

FyqkM fbjlM [Kg [ErDjO, _kiSlA, FyqkM \kBe fOZkE fOZkEq aWA s\kxg ag\kAe TKgi KgcgEeq \kAe ajb[OTq fbjlM [aeg!

FyqkM fbjlMxg TKgi [Kg KgcgEerbemkdSgqeg!

vgirxg mpqkd myjx FyqkM fbjlMr vkAKgMmdw [Kge fbjlM TKgi sk olEe aOGSgqx mOTee KgcgEeq \krDjl!

FyqkM fbjlM aOGKMmdmgq [Kgxg afkir agG\li vIrDjqrg fOZkE fOZkEq sDmq 32 olEqe wbEe KlAq xDjbN SOicI vIKgMmxeg okTe WOirOjdwKb Fliejl!

ogjA [Kgxg afkir wkBvlr \kBjdwKb Fliejl!

ag\kAe TKgi KgcgEeq \kjdfq [Kge ajA [OTjx SOicI vIKgEqxg WgzA [Kg mkdmgqeg!

mpZkdf jlzgeD\b Sjrg skjAq \kT!

[rbqb, mArA [KOAr mpjgq ag[OTKgixg odvkirg KOdegiZkT [OTjl!

mpZkde ogjA [Kgxg afkir agG\li vIqg\b okTeKb WOirOdSg!

cgjO [_kjxg SbrOivkq myjx [lA [lM [l, sl alXvErDje okTSg, FyqkM fbjlMr vgi mpqkd sOGmx vkAKgEqxg Fqd [Kg mlNfe vGFjdwe fbjlM SOiebi WbEcgMmdml!

fyqkM fbjlMxg TKgi KgcgEeq \kjAqrxg oycgd aOGKgMmdwe ajA [OTrbe KgcgEeq \krDjl!

fbjlM SOiebiKb FlEcgMmdw [Kge eOi vbjdw afArKb Fbe Fbe TvkB FOdml!

_kfj jgKOjK, wOmbKE sEfDjOM qOjr [arg WOjlKG rgwkjGalEGe agG\li vIWA FOdT!

cl Kg qgevgiq KgcgEerbe vgi mpqkd sOGmx fbjlMr vkAKgErbe mpZOT KlAqxg Fqd vGFjg!

FyqkM fbjlMr vgi mpqkd vkAKgMmx KlAq mpZOT [Kg aegwbjxg fOZkE fOZkEq aWA s\kr wbFOdfbe \OMmg!

FyqkM fbjlMr aOGKgEoEqxg avkd [OTjgq [KgxbAq Fqd [Kg vGFrbe mpjgqKg mpZkde agG\li vIq vbAxeg okTeKb WOirOdSg!