TODAY -

Kgxeg okTqxg SOicI oErOdwg\b okTe eOZrkr _ksG agWA WASDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 13 2017 : akWgWsg wDjKgrlEG KkwAvk sImpwkMe Kgxeg okTqxg SOicI oErOdwg\b okTe TAWkM TKG rgKfDjgdsg aebi vEe mpq eOZrkr mArA [rOAxg ebwg s\ke _ksG agWA WASDjl!

ZKg eOZrkr _ksG agWA WASgq [rbr Kjbd \kSgq eOZrk [_ki mpskT apjk wkTqgxg KlsDjlfjg SOArOEqge WOirOdSgqr, akWgWsg wDjKgrlEG KkwAvk sImpwkMe Kgxeg okTqxg SOicI [Kg oErOdwg\b!

eOZrkr aokde mpfqr [_kq ak\Odejgqeg!

eOZrkr [abd oMmdSO okTeKb WOirOdSg!

sImpwkMxg [wOdw KkwA KD\kAKbErje WOirOdSgqr, sImpwkMe Kgqxg SOicI vIKgMmxeg okTjdw [Kg fokaMmg!

[eyq mpZkde aokdsg SOicI [Kgrxg [abdfI sEqg\b!

ZKg Kgqe wbEKgxg wkErA eGfl!

ZKg ogimx o\lixg [Wq Fqd s\k fyq \kT!

aakixg mpZkdsg afAr aokdwb WkqgSgqeg!

oycgd [eyq mpZkd mkdmgq [Kge aokdsg SOicI [Kgrxg [abdfI sEqg\b!

sImpwkMe \bArxg vGSgq afA [rbrxg oycgd WkBq eOiaf mkdwKb mpfl!

\bAxg [_k ebiZkT [aGfrKb Kjbd \kSgrDjl!

sImpwkMe SbEekT [Kgxgrad Toy s\k fyjdwr WkqgSDjl!

[eyq mpZkd [Kge SOicI [Kgrxg sEqg\b!

sImpwkMxg aKd [rb eOiafIrg Bq wkAag!

aokd mkdSgxeg okTe ZkTrbe mpjgqeg okTeKb WOirOdSg!

sImpwkMxg [wOdwge WOirOdSgqr, sImpwkMe Kgqxg SOicI [a vIKgExeg okTq wkB fkjdw [Kgr [_kq [OTjl!

wkB [rb fkqr _kEFrbe mkTsEeSg!

sImpwkMqb aak [OTqgxg SbGf fldf skTre KgEeqg\b okTeKb WOirOdSg!