TODAY -

sgmO_kG 5xg KOmj wk\j wDmkEG BjgwOdf KIxkSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 15 2018 : sgmO_kjG 5 xg xDjgr seldflr jbW KOmj wk_kj wDmkEG [a ZKg TAWkMxg BjgwOd SD_kTjkd Klmbiq mpskGr aegwbjxg rlwD\bfg Kg [lA \bAekA cOTsbakje KIxkSDjl!

BjgwOd SD_kTjkd Klmbiq mpskTr mpq \bekTflr [lE mkTqDjljgr wkiFOdw KOmj wk_j wDmkTE okirOdwxg FyjA [rbr vgW xlKGsg _kjOM wgjrbe aokde okTSg, mkdmgq cbE 30 WkBqxg aebir BjgwOd [lKlAqdmg sEKfgfD\b[lEKgxg fOZkE-fOZkEq aWAKgir KOmj wk_j wDmkTEGsg aflie ap ZkMoEeq oOGejg!

ap wbKgEqxg SbrOivkq mpfDjqrg \bA [ar KOmj wDmlG SgEq \kq jbW fON Fgrbe \baqbx okTejx KOmj wDmlGKgi SgErbe ap wgeq oOGexeg!

aokde aSk fke okTSg, aWA Sbrgixg sgmO_kG 5 xg KOmj wk_j wDmkEG FAeq oOGexeg!

sgmO_kjG 5 xg KOmj wk_kj wDmkTEG [Kge aZM egiFge mpxrq qDmq 80 jOA Fkeq \kT!

[KbAe BjgwOd [l Kgxg fOZkE -fOZkEq aWAKgir alxk_kG 5 xg KOmj wk_j wDmkTEg FArbe ebagGrkixg afAr ap aaoEreq oOGexeg!

oycgd WkBqr ZKg KIxkjgq [Kg Fkjx aWA 2 r KOmj wk_kj wDmkEG mgiSgeq KlA Kkrbe mpjl!

_kGoyjgq aWAKgixgKb vIxrq wk\j wOMegviqxg jgwOjG wgqgjdB, aokde vIq KlEWA wbFOdseg!

[KgxAq wk\j wDmkTEGKgi wkTSGwr aegwjlrkxg [vyq KqKgrg [aKbi mpjg!

_kGmgq a\kAKb [Fbqr mOTKgEeq oOGerbe FAmgq wkErA [Kg \yq ZAeq oOGeKg!

FyjA [rbr xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSgq aegwjlrkxg rgjldfj [lM aImlAe okTSg, ZKg TEKfOM fyjgq KOmj wk_kj wDmkEG [Kg [eyq aSM [aeg!

aKg TEmldfDjgdsg apr KAcgErbe KgcgEexrqeg!

aKgxg skEeqKg qlGfj \kBoErDjl, KOmj wDmlGf WImgq ap [Kg TmldfDjgdsg mkTEr FkcgErbe TmldfDjgdsg ap sESGoEqr KOmje afli wkixeg!

KOmjrxg FkcgMmdw ap Sbrgiad agfjr jlsOjr fyxeg!

[eyq wDmkEG [Kgxg SgGfI SbrOivkrq okTqqb TmldfDjgsg mkdfDjxrg ap FkEq \krq [Kgeg!

qlGfjg \kBjxrg ap FkEq [rbA \kT!

[rbqb, qlGfjgxg aaMKg \kAe _kiq, arbxgKb aFdf oycgdfg apKbvki ekTjqege FOTe [skTq mpjjOT SErbe qlGfjg \kBrq Fyjki [Kg mySgweg!

wDmkEG [Kg KgcgEeqe agfjr KlM vGoErl [aKbi wDmkEG [Kgxg vog 25 xg awbEKg mp!

aKg apxg oycgd [OTjgq aaMx wkeqr eGfe fbixg [OTeKb KlM vGw oEFoExeg!

aKg mkEekT [OTe \bA-\bArKb Fkeq \kT!

aegjlrkeKb vkr 70 xg vkir KqKgrg wgjg okTeKb aokde aSk fkSg!