TODAY -

[oOiq vkBSGw wbjdeqxgrad SbEekTKgxg mpokBx vbeq wOmgfgdK fZkTWrDjl: KajcgG
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 16 2017 : SbEekT [Kgr vkBSGw [oOiq wbjdeqxgrad mArA [Kgxg mpokBx vbeq wOmgfgdK fZkTWrDjl okTe eOjG TKG TErg\k rgzlmNalEG wkjfg ([lE T [kT rg wg) xg wDjKgrlEG [lE KajcgGe ZKg okBS aaki wDmlxkBEr, FyqkMr wkiFOdSgq eOiaxg [OTq wOmgfgslM sEzlEKEr WOirOdSDjl!

[lE T [kT rg wgxg eOiaxg [OTq wOmgfgslM sEzlEK [rbr _k Zkimrbe [lE KajcgGe okTSg, eOjF TKGf mpjgq WbjbNKgi wbEe vkBSGeeqxg agG\li vIq fkT!

oycgd mpjgq wOmgfgdKsg WgzA [Kge mArA [Kgr TI fNw SbEekT wbjdw ZArDjg!

wOmgfgslM KgKflA [Kge mkTjq -TekdSbEq SkToMmg!

[KgxbAq s\k [Kg \limx wOmgfgslMxg [oOiq wbjdwxg fZkTWrq mkdml!

SbEekT [Kgr [oOiq wbjdeqxgrad mArAKgxg mpokBx vbeq wOmgfgdK aFy fkjl!

[lE T [kT rg wge mArAKgxg mpokBx vbeq wOmgfgdKg mpoEq wkAag!

agG\li [Kgxg aSkr wkjfg [Kge vIKgEeq agG\li FAmg!

eOjF TKG jgcExg [OTe [SEeq agG\lix mOTee wkjfg [Kg KkWOimdSgqeg!

eOjF TKgsg [OTe [SEeq agG\lix mOTee vIKgMmdw SOicIeg!

wkjfg [Kge mArA [Kgr ag\kAxgrad \kTWxrq [Wq [oOiq wbjdw wkAag!

mpokBKgx vbeq wOmgfgdK mpoMmq afAr vkBSG Fyjkir Sbaki vkBKgMmdw ZAxeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr _k Zkimrbe [lE T [kT rg wgxg _kZkimOT _kT eqvErDje okTSg, mArA [Kgr wOmgfgdK fyjgq s\ke [[OEq wbjdw okTq _kop [Kg fOTE KgcgEep!

afy sjAe [[OEq wbjdsrxl okTqxg vN vkq _kWA [rbKb WOirOdw vIT!

\kTWq SbEekT [axgrad [Wq wOmgfgdK fZkTWrl mOTee wOmgfgslMxg awkixM sESGoEq fkT!

TI fNw SbEekT [a wbjdeq oOGeqr [SEeq agG\li FAmg!

[lE T [kT rg wgxg Wcjq _kSMmOEKgi [Kgxg aSkr Fqd s\k wkTSGeq wkErA FAmg!

wkjfg [Kgr vIrbe ag\kAxgrad Fqd s\k wkTSGw oOGexeg!

oycgd [OTjgq WgzA [Kgr [pSOT wbAeade [aGf [OTe SEerbe [wbEqxg wkixM KkxGagEeq vIT!

SbEekT [Kge ZKg Fliejgq [_kq s\k [Kgrxg sErbe \kTWq, vkBSGw akTspr vGw ZAEq oOGeagEeq fkT!

wOmgfgslMxg [OTjdmgq WgzA s\k [Kgxg afkirKb SIagEerbe sjg fyxrxl okTqrb mlNeq fZkTWrDjl okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr _k Zkimrbe spKkAFOi [l Kgr [lE T [kT rg wgxg agjlN [OTxryjgq wg Resbakje okTSg, \kTWq SbEekT [a wbjdeqxgrad [Wq wOmgfgdK vIT!

[lE T [kT rg wgxg Wcjq _kSMmOEKgi [Kgx mOTee ag\kAxgrad Fqd s\k wkTSGmdseg!

[[OEq \kTWq SbEekT [a wbjdeqxgrad oOGeagEejKg okTeKb WOirOdSg!

sEzlEKE [rbr [lE T [kT rg wgr agjlN [OTxryjgq fOZkE fOZkEq [lKlAqDdmg sEKfgfb[leKg s\kxg ag[OTKgiKb Kjbd \kSg!

[ajOAr KDfg\kjgi sagfg [OW wkGKOT [l Kgr \kBjAq ag[OT s\ke [lE T [kT rg wgr \kBjdwr [Odwxg FyjA [a fkd\lM SOiqkEr wkiFOdSDjl!

FyjA [rbr [lE T [kT rg wgxg zkTK wDjKgrlEG [lE qgKOjcgG [arg T qDjOclErDjOKb rlcr WASg!