TODAY -

qlM jgcld fySDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 19 2017 : aegwbj wbmgKsg sKfrgr oycgd oycgd mpjgq \bekTflr ekxk skBEKgM (\b [lE Kg) xg wDjKgrlEG xkTrOE skap [aKbi TEWOjalKE [lEr wqDmgKgfg KlsDjlfjg KISlM KDflWlEqb qlM wgqgeq okTcjdSgq _kWA KlKE cc, TAWkM TKGsg sOjge ZKg jgcld fySDjl!

frbqg wg [lKe mySGw [lW [kT [kj eAqj 3 (11)2016 sg afbi TEe WOjalM [ljlKG fyjx oycgd oycgd wbmgK sKfrgr mpjgq xkTrOE skap [aKbi KISlM KDflWlEqb qlM wgqgeqxgrad KlKE cc TAWkM TKGsg sOjGf okTcjdSgqeg!

qlM wgqgeq okTcjdSgq _kWA [rbg afkir Zjki sOjG [Kgr qlM og\kjgi vGFSg!

qlM og\kjgi [rbr [lsD\bc skBEKlM [arg [l wg wge FAmdSgq _kjOMKgi [rb fkjq afbir qlMxg [Ojrj jgckjq fyrbe FASgqeg!

jgckjq fyrbe FASgq [Ojrj [rb ZKg KlKE cce [OwE sOjGf mkBFOdSg!

ZKg mkBFOdSgq \kFI [rbe xkTrOE skap [aKbi KISlM KDflWlExg qlM wgqgeq okTcSgq _kWA [rb jgcld fySgqeg!