TODAY -

ebwg [a Kkeg vgieqe SOGmAqrxg KOdfbe mkTsEeSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 01 2018 : TAWkM TKG rgKfDjgdsg opZki wbmgK KDflKEe sOEq SbjkT opsDjbaSOir mpq opZki SOirxg ay eok [a aKk wkEq Kkeg vgieq [ae SOGmAqrxg KOdfbe clegAK oOKwgfkMr mkTsEeSDjl!

FyrOd [Kg ZKg ebagrki_kTjA wbi 5.30 jOA fkq afAr FOdSgqeg!

KOdmqg ebwg [rbxg aagi jOcg (21) awbjOTq [lA rg abab [lmg\c KokBrgE syT!

aokd SbjkT opsDjbaSOir mpq opZki SOir mpqeg okTjg!

KOdmqg ebwg [Kge WOirOjdSgqr, ZKg ebagrki_kTjA aokde \bAxg awkEr FOdmwr _kMr fOirbe mpjAq Kldwg akEq Kkeg vgieq [ae aokdsg [OTFIq Sbrkir SOGmASgqeg!

Kkeg vgieq [rb afb wkErq [arg aap wkEq akMmg!

aagGKb \kAe mIT!

aokdsg [OTFIq Sbrkir Kkeg vgieq [rbxg aSOixg SbcgEe SOGmAmx vOimx vGSgqeg!

aWA [rbrxg Kk [rb myqbdmOAr vGSgq akMmg okTeKb jOcge aSk fke WOirOdSg!

FyrOd [Kgxg afkir jOcge _kWA s\k WOirOdwxg zgrg[O sDmgN [aKb KOKM agrg\kr zkTjM [OTjl!

WOjlKG rgwkjGalEGsg [OWgKMKgirKb ebagrkixg afAr aWA s\kr \bAr \Odw Kk \lEKgi okmAqeg okTq Kk Fgqxg Fqd s\k vGFjl okTqxg wkB wgjdw mp okTKb wkBvl [Kgr rgwkjGalEGsg [OWgKM [ae WOirOjdmg!