TODAY -

[kjvjgxg flE Kkq qKEfr agegKfj KD\kAe fliqkiSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 09 2018 : [kjvjg aKkEexg flE Kkrbe aKke aKkqb Fqd wgcjgq mgmOi vcgirxg abfbA qKEfr jlzgeD\b ageKfj sjkA KD\kAe ZKg mbwk mkS 2xg KlEFI fliqki wgrbe wbdegi FyxGSDjl!

ZKg [\bd jlzgeD\b agegKfj sjkA KD\kAe mgmOi vcgir mpq abfbA qKEfgx \bAr vGfbe mbwk mkS 2xg KlEFI SbGKgEeSg!

jlzgeD\b agegKfj KD\kAe WOirOdSgqr, abfbA qKEf [Kg [kjvjg aKkEexdg elKelM wDml\jeg!

aKke [kjvjgxg flE [Kg Kkcrbe TErg\kxg fOZkE fOZkEq KDflGKgi [arg mpqkd s\kr [kjvjgxg flE \OEq ZAml!

KDflG s\krxg ag[OT s\ke abfbA qKEfxg [kjvjgxg flE [Kg mpq mkdejg!

ag[OT 12 jOAKb Fqd wgrbe [kjvjgxg flE Kkqxg Fqd [Kg Sbaki vkBKgEe vIKgMmg!

aKke aKkqb Fqd wgcq [arg [fONw ag[OT s\krKb Fqd wgjgq abfbA qKEfxg oOGecaM [Kgqb KdSIq [OTe mbwk mkS 2xg KlEFI [Kg wgqeg!

abfbA qKEfrg KDfkjG [Nsg mOEKb [lwDmkT fyoyrDjl!

aokdsg flE Kkqxg Fqd [Kgr alvgE Sj mpqxg fZkTWrq mkdwrxg KlEFI [Kg wgqeg!

[kjvjgxg flE Kkqr fZkTWre vIxrq alvgEKgi [Kg okNvgMmx flE Kkqxg Fqd [Kg Sj olEe akT wkde wkTSGeqxg egicjgq _ksMmOE [rbr akT wkdw ZAeq KlEfI [Kg wgqeg!

aKke aKkqb Fqd wgcjgq ag[OTKgiqb wbdegi FyxGw okTqKg \kAe ajb[OT okTeKb WOirOdSg!

abfbA qKEfe WOirOdSgqr, [kjvjgxg KkEejOT [a [OTe oyjdfbe fOZkE fOZkEq fbjekalEG s\kr alrM s\k myjdSDjl!

elKelM wDml\j [a [OTe elKelMxg Fkdf aKkEe [Kgr fbjekalEG s\k \kBSDjl!

KDflGsg Fkdf wkiFOdw fbjekalEGKgirKb Kjbd \kSg!

eOjG TKGsg [arg fOZkE fOZkEq vlAwg\EKgN s\kr alrM s\kKb myjdSDjl!

Tabi aebixg mpf mkTjxg WgzAr afli wkieq _kSMmOE mkdwx mOTee sbAck 2013 rxg [kjvjgxg flE Kkqxg Fqd [Kg oyjdSg!

flE [Kg mbwk 2,800 rxg oyjx mbwk 5,500 WkBqxg aebir [\kAq \OMmg!

\b [lK [l [arg vkTekrxg flE mpq \kBSDjl!

TErg\kxg KDflG [\kAqrrg ag[OTKgi mkdfbe flE [Kg mpqg!

[kjvjgxg flE [Kg rgakE \kAe mp!

Fk 1 r flE 100 jOArg Kkq ZAag!

[eyq SbGKb SbGmkT Sj mpqxg fZkTWrq mpjg okTeKb WOirOdSg!