TODAY -

okT_l wDjOfldKE WOjK mgixeg mkBFOdwgjAab: [lA fOAqg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 13 2018 : wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge Fk [Kgxg 16 f aegwbjr mkdsryjgq [Kgr elKelM okT_l wDjOfldKE WOjK mgiSGeq [arg KDflGKgxg TAwDmOTKgixg fjlGKbq wl sagKExg wl vGeoEeq mkBFOdwg\b okTe Kgq Klek aegwbjxg wDjKgrlEG [lA fOAqge ZKg wkBagKgix Beqr WOirOdSDjl!

qkqbwjkr mpq Kgq Klek aegwbjxg [OWgKf ZKg wkBagKgix Beqr [lA fOAqge okTSg, wDjkTA agegKfj mkdsryjgq [Kgr Kgq Klek aegwbjxg akTsprxg okT_l wDjOfldKE WOjkK mgieq [arg fjlGKbq wl vGeoEeqxg fdKgEq _kWA \kBq alaOjlErA [aKb wgKgEeq KlA Kkjg!

fjlGKbq wl sagKE [Kg fOZkE fOZkEq KDflG s\kr vGeSDjl!

aegwbjrrg oycgd WkBq vGere mpjg!

okT_l wDjOfldKE WOjK mgieqxg afkir [SEeq agG\li vIqgq vbAxeg!

afA s\kxg aakirxg okT_l wDjOfldKE WOjK mgiqgeq fdKgErbe mkdSDjqeg!

KDflG [Kgr agKgirg eOia eOiaxg olExGmdmg!

mArg wkdFOjdw eGfl!

KDflG [Kgxg my Bq \kjgq myWAKgi sEeqxgrad fZkTWrq Fqd FyjkiKgi mySGw aFy fkT!

oycgd fbjlM SOiebir KkcgMmgq s\k fdFOdwxg Fqd wkTSGmdmgq [Kg [Wq SOifki [aeg!

fbjlM fOjqkEKgir KkcgMmgq s\k [Kg myFOdwx mOTee fbjlM SOiebi fliqxg Fqd vGFq aFyfkT!

_kfj qOrgKgi mpKgMmdfDjl!

_kfj qOrg s\k KlAxGwxg fZkTWrq mp!

TAWkMxg [sOTqr mpjAq wkG s\k mpKgMmdfq [Kgxg afkir egiFge agG\li vIqx mOTee _kfj qOrg s\k KlAxGw vIT!

eAqbM fbjlMr [aOGw Fkrqe ajA [OTrbe fbjlM [Kgxg WgzA KOdvgMmdmg!

fbjlM [KgKb egiFge \liKgEq vIT!

eAqbM fbjlM SOiebirKb KlirOdwxg Fqd awbi Wke wkTSGwxg fZkTWrq mp!

TAWkMrxg Sj vGmx mpq aWA s\kr spFlMKgi awbi Wke KlAxGwxg fZkTWrq mp!

SD_kTjAqE spFlMr ag vgEqxg vki \kAe _kiSGmdmgq [Kg aWA s\kr spFlMKgi KlAxGw vIT!

SD_kTjAqExg [sOTqxg mAqgKgi ag vgEqxg vki [Kg eOia eOiaxg olExGmdmg!

WDmkT [Ozjxg mOTKgMmdw avgE qg fg jOrf WbG qDjgc Kkqxg fZkTWrq mpjl!

WDmkT [Ozj mOTKgMmdw avgE [Kgr ag mkEFOd mkEKgE fyreq wbmgKe Zkd KlEqxg Fqd vGFrbe mpjgqeg!

WDmkT [Ozjxg avgE [Kgr ag mkEFOd mkEKgE fyq okTqKg SbrOiFgegiZkT [OTq [aeg!

WbG qDjgc [a KkSDjqrg aFdf [rbad mkEFOdmx vGw \kxeg okTeKb WOirOdSg!