TODAY -

KgekA SbM awkr vgi egiSkTqrxg mAqg vGw \kSgrDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 13 2018 : elKelM okT_l 37 TAWkM-cgjg mAqgxg KgekA SbM awkr vgi egiSkTrbe mAqg [Kgr xkjg vgFOd vGKge \kSrDjl!

aWA [rbr ZKg fDjkEKwOjG [lEr rDjkTzj skBEKgM [arg [OM aegwbj jOr fDjkEKwOjG rDjkTzj [lEr aOfOj _kjsj \beg\Exg Fyag s\ke vGfbe \liKgESDjl!

fg rg Kgxg wDjKgrlEG ogcA jEcgGe WOirOdSgqr, vgi egiSkTq [Kge ajA [OTjx cgjgjOArxg TAWkM fAe eOiaxg vIrDjq \krDjq wOGmA s\k wbKgMmdw wOG vp wbq xkjg 300 jOA TAWkMr vImdw ZAre mpjg!

ZKg o\li [Kgr mAqg [Kg KlAcgEq ZAqxg Fkcq mpfDjqKb \kjgqaSp [Fbq afAr KlAcgEeq mpZkdf fdKgMmxeg!

ebagG Sjegxg aakirxg mlNfe vbjdSGq eOie ajA [OTjx cgjg mAqgxg KgekA SbM awkr mAqg eAFSgqrxg [_kq ak\Odejg!

mAqg aFdf TKgi Tjp sEe vlEqxg [_kqKb ak\Odejg!

SIoyre FOdSgq FyrOd [Kge ajA [OTjx wOG vp wbq xkjg s\k KgekA SbMr wErbe mpjg!

mAqg [Kg egiFge KlAeqKb rDjlE KlArqe SbrOivkrq mpjg!

xkjg vGw \krqrxxg wErbe mpjgq rDjkTzjKgixg [_kqr fg rg Kge Kjbd \kjg!

mAqg WkBeq \keq mpZkdf fdKgExeg okTeKb WOirOdSg!

SOivG [rbr [OM aegwbj jOr fDjkEKwOjG rDjkTzj [lEr aOfOj _kjsj \beg\Exg Fyag s\kKb Kjbd \kSg!

\beg\E [rbxg clejlM KlsDjlfjg [lA [egMeKb rDjkTzjKgixg [_kq \limx mpZkde agG\li vIqgeq _kWA s\k FASg!