TODAY -

Wld [lEskBEfjxg slK TEzlKfgxlKG fyxeg okTjAmx Fqdf [OEFOdfDjl: qqmb
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 14 2019 : qg cl wge sbAck 2017 xg wDjg wOM zgcE rOsD\balEGf aSOTe w_kjr mkdmqrg Wld [lEskBEfjxg slKKgi TEzlKfgxlG fyxeg okTe WOirOdSgq _kWA [rb mpZkd wkTjdw vog 2 Kbjdmq WkBq Fqdf [OEFOdfDjl okTe oD\balE jkTGK [lmkjG ([pv [kj [l)xg [lxcgsD\bfgq rgjldfj qqmb mOTfOiqAe WOirOdSDjl!

[pv [kj [lxg [OWgKf ZKg wkBagKgix Beqr qqmb mOTfOiqAe okTSg, qg cl wge sbAck 2017 f wDjg wOM zgcE rOsD\balEGf aSOTe w_kj wkTjdmqrg Wld [lEskBEfjxg slKKgi TEzlKfgxlKG fyxeg okTe FASg!

qg cl wge mbvgiq mpZkd mkdw vog 3 WkcgMmdml!

[rbqb Fqd [OEFOdfDjg!

KbwDjgA sOjGf slK 1528 mOAKb KqagG fyrbe mpjg!

[okEq KDflN [OTe FyrOd 42 jOAxg afkir TEzlKfgxlKG fyeq Kg qg [kTr [Orj fyq mpSDjl!

oycgd WkBqr Kg qg [kTe slK 13 jOA TEzlKfgxlKG fySgqx mOTee WkTelM jgwOjG KqagG fyq mpSDjl!

aegwbj mpZkde wDjOcgsS\bKE KlidKE fyrq s\kKb mpjg!

T T zg [lW [l [lA [arg [pv [kj [le jkTGsgrad oOGerbe mkdw s\k [a mpjg!

sbAck 2009 xg cbmkT 23 r FOdSgq KEcgGsg slKsg afkir okT sOjGf ZKg og\kjgi vGFxeg okTe vGmbqr mgKGf \kBjArDjl!

KbwDjgA sOjGf wDjldfgK fyjgq [lrxOslG KDjgcg zkqekEKb slK [Kgxgrad ZKg TAWkMr mkdSgqeg okTeKb WOirOdSg!

wkBagKgix BESgq [rbr Kjbd \kjrbe KEcgGsg [wOdwg fjkfOAqge slK [Kgxg afkir [vbaq [rb Fbe SIegiT okTq _kWA WOirOdSg!