TODAY -

mO sOKG fOTmlG wbFOdeq rgckTE fyjl: KajcgG
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 15 2018 : vkBSGwrg ag\kAe wbjdseg okTq _kSMmOEx mOTee Fqd Fyjki s\k mlMfe vIKgMmg!

mO sOKG fOTmlGKb wbFOdeq rgckTE fyjl okTe KmkT oOMrgiK wDjkTzlG mgagflrsg vg\kjalE [lE alelcgii rgjldfj ejliqA KajcgGe ZKg KzOMqE fljk mysDjkdWA mpskT epeKI saD\begfg oOMr wkiFOdSgq fjkAe [Odwxg FyjAr WOirOdSDjl!

epeKI (KDrg sDmq)TAWkMe KgErbe wkiFOdSgq TEfjelKelM [lvgzj [l_kjrg ejliqA KajcgGwb fjkAe [Odwxg FyjAr _k Zkimrbe okTSg, [pSOT wbAeade [ae [aqb KyxGerbe vkBSGw wbjdeq oOGeSg!

vkBSgw okTqKg ag\kAe wbjdsrqeg okTq _kSMmOEx mOTee Fqd FyxkT s\k mlNw mpfe vIKgMmdmg!

vkBSGw wbjdw [arg TI-fNw wbjdw okTqKg \kAe ajb[OTq [aeg!

aKg afy sjAe wbjdw ZAxrxl okTqKg SEeagEeq fZkTWrl!

KmkTxg [OTerg qgcgelK okTqKg fDjlEe vlMmgq fkMmgxbAqe!

vog 20 xg zgcE afbirrg TI-fNw vkBSgw wbjdseg okTqxg Fkcq vkBe FAag!

KmkT oOMrgiK wDjkTzlG mgagflre awkE mpqkd s\kxg [vyq sAwleg s\kx SbGKAerbe Fqd FyjA s\k skTSGfbe mkdmg!

mO sOKG fOTmlGKb wbFOdeq rgckTE fyq mOTjl!

aKg awkExg sAwlegx SbGKAejx rgckTE fyqeg!

mO sOKG fOTmlG wbFOdmq afbir mpZkdf \OEeq oOGexeg!

oycgdsg afAr vkejgq qDjOTmj \lEKgi [Kg ebagG 45 egr vkBoEeq avgEckd s\k wgcjg!

ebagG 45 egr vkBoEeq oOGejgq qDjOTmjKgi [Kg vkqr odvkir WxrDj okTqKgKb SEeegiZkT [OT!

[KgxbAq _kSMmOE s\k [Kgxg mOTee [Ojxkegd vgdsE wbFOdeqxg Fyjki [aKbi wkTSGeq agG\li FAmg!

awkE mpqkd s\kx SbGKAerbe fOZkE-fOZkEq ogjAKgir wkSGeqxg _kjg Kkqxg Fqd \kAe sEe vGFjg!

KmkT oOMrgiK wDjkTzlG mgagflrsg aSkr sAwleg 20 jOA olEqKb FArbe FqdKgi fyjg!

ogjA s\kr vkBSG akTspr vIKgEeqxgrad oEq mpfe oOGerbe mkdmg!

[eyq _kSM myKgi s\k wbFOdfbe vkBSG akTspr \kie vIKgEeq oOGeq fZkTWrl okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr olMR KjzgKlKsg okEexg [lrgKelM rgjldfj rk. jqgErDje wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kSg!

wkGKOT [l Kgxg okEexg [lA [lM [l, [lK sbEcslKOj [arg [OM aegwbj _kjsgi cjelmgKG \beg\Exg wDjKgrlEG TE-vkjc sl KjOcsbakje xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

FyjA [rbr epeKI ( KDflrg sDmq) TAWkMxg akTsprxg TEfjelKelM [lvgzj [l_kjrg ejliqA KajcgGf [vAq SbrOM fArbe TskT SbAeq BGSg!