TODAY -

objkEq [a Wkjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 21 2017 : FyqkM wbmgK sakErO [arg 6 Kbq [KkA jkTMK \kBq sAqkTE fgA [ae Zjki [\bd wbi 9 mOA fkqr mgmOi skmpSOi [ljg\kr Fg obAq vGFqr objkEq [a Wkjl okTjg!

sAqkTE WOjKe Wkjq ebwk [rbxg aagi [lA rg [\kcbrgE (25) [wOdw mpSgrDjq [lA rg cakmbrgE syT!

aokd mpokBSOi aapr mpqeg!

okTjgq xli skiqb [Kge xkjg mkdw, objkEqxg FqdKb fyT okTq wbmgKe SIq ZAml!

aZOErxg fOT xE [arg aOqkT WOE jgsOzj fyqx mOTee aSOTe mAqgr mkdw xkjgKgir fOT xE BGmx sgoMmx xkjg mkdwxg FqdKb fyT okTjg!

akZOErxg Wkjq wOGmAKgi [rbr fOT xE [a, aOqkTM olEr KlG [a, xD\kK KgmgErj, _kfj wAN (fbmb), TmldfDjgd _kfjf wAN [a \kBe mgmOi skmpSOi FOi aekdfxg WIq ZAml okTjg!

aokd mgmOi wbmgK KDflKEr wOGs sOEe SbGKgEeSDjl okTjg!