TODAY -

[ajOAr, KkmbiWA ski\kAqlA mkTqbi sabegfg oOMrKb SbixI vGKg agKE wkiFOdSDjl!
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbmkT 10 2018 : FyjA [rbr [lrbslKE agegKfj FOdvOA jkRlKD\kAe Bc_kmk KDsgAxg aSkr xD\kK seldKE wgSg!

olMF skjr, _gzj skjrevgiq s\kKb \lEFOdSg!

vgi fAq okT KDsbM sAwDmldK opjOdfKb SbixI vGKg agKE wkiFOdSg!

mlqj rgwkjGalEG, jlzgeD\b rgwkjGalEG, KOKM _lMWg\j, olMF rgjldfOjlG, w_kj [lrbslKE rgwkjGalEG, wqDmgd _kdK rgwkjGalEGevgiq s\kxg [OWgKMKgiKb FyjA [rbr Kjbd \kSg!

mlAe mk\liqxg slAN [aKb wkiFOdSg!

ajdKgr, FyqkM rgKfDjgdsg aWA [obArKb SbixI vGKg agKExg FyjA wkiFOdSDjl!

SbixI vGKg agKExg fjlGKbq Wlcxg [OTe FyqkM rgKfDjgd [lragegKfDjlKEe rgKfDjgd [Kgxg aWA [obAr ZKg wkiFOdSgqeg!

SkZqOd [l Kgxg [OTe B\kM TsON egiFy mkTsOM sabegfg oOMr SbixI vGKg agKE FyjA wkiFOdSg!

fOZkE fOZkEq rgwkjGalEG s\kxg KDfOM 30 jOA okirOdfbe ag\kAr KDsgA s\kxg ajAr SIoEq [arg SbrOivkq s\k wgSg!

qg cl wg aegwbj wDjrlKsg okEexg zkTK wDjKgrlEG ckrbaege okT, SbixI vGKg agKE [Kg ag\kAxgrad \kAe [Wq FyjA [aeg!

SkZqOd [l Kgxg [OTe KIxkT\bAWA wkjG-1, KaDjkA cg wg, mArgirKb wkiFOdSg!

SkZqOd [l Kgxgrad agKE [Kg awbi Wke akT wkdeq fbirKb oOGeSgxeg okTe WOirOdSg!

FyjAxg Kjbd [a [OTe KOKM _lMWg\j KDsgA, wDjRkE aEfDjg Bc_kmk \Ocekxg aSkr fg [pv ckrbaege _kiqM [arg B\kMxg okBKoOMr qlegWgKjgKgir xD\kK KgmgErj \lEFOdSg!

vgW agegKfjxg odKlMxg fliqkixg skjr \kBe fOZkE fOZkEq skjr s\kKb \lEFOdSg!

skjr \lEFOdSgq FyjA [rbr [l rg [lA FyqkM [lM jkRkskEf, [lK rg [O Kgi, _kiqM cg wgxg wDjRkE aegvErDj, qg cl wg SkZqOd aErMxg FyagKgi [arg rgKfDjgd [lragegKfDjlKE FyqkMxg KDfkWKgiKb Kjbd \kSg!

FyqkM [l Kgxg [OTe FyqkM aD\begKgwkM skBEKgM _kjr eAqj 8, 9 [aKbi 10 xg [OTe FyqkM [vyq spFlM aSk aMfgwjwc sabegfg oOM [aKbi KkmbiWA ski\kAqlA mkTqbi sabegfg oOMrKb wkiFOdSg!