TODAY -

_kjr rgzlmNalEGsg WE mOGKgEq mpfl, [jkEq fyjAmqrg WA FkrOdsl: vl\jwkjKE
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 12 2018 : FyqkM aD\begKgwkM skBKgM (fg [lA Kg) xg _kjr eAqj-18 r aobG rgwkjGlaEGe Fkrjdw _kjr rgzlmNalEGsg WE mkEe KgcgESgq [arg mOGKgEq mpfl!

[jkEq fyjAmqrg WA FkrOdsl okTe fg [lA Kgxg vl\jwkjKE fg [pv KkaOe wkBagKgix Beqr WOirOdSg!

fg [lA Kgxg [OWgKf ZKg wkBagKgix Beqr fg [pv KkaOe okTSg, alAqjKgie SIegimgq mbwk mkS 36.62, mkS 118.71 [aKbi mkS 114.41 [Kg [obAKbq KDflG WkTekEK sagKEx ajg mpee _kjr _kjrfxg _kd wDDjOxDjkA sySgqeg!

ogjA [Kgr skBEKgMe mkEe KgcgEeSgq mpfl!

aobr rgwkjGalEGe KlidKE fyjdw wDjOxDjkA [Kg ZKg WkBq WE jgmgc fyjdSgq mpfDjg!

aKgr [jkEq fyjAmqrg vl\jwkjKE WA FkrOdsl!

okTjgq WE [obA [Kgxg afkir vl\jwkjKExg aFd slK fyjdwKb mpjgqeg!

fjkajgKbq WkTekEK sagKE [l_kjr 2017-18 xg [okEq [aKbi [egKbq TEKfOMalEG [arg clejlM wkjWOjalEK xDjkEG 2016-17 s ajg mpee vkr 25 skBEKgM mlqlM Kl\j [Kg _kjr eAqj 18 xg skBEKGMmjKgie wbEe aaki vogxg [OdfOqj 3 r wkiFOdSGq qOjr agfgi [ar SEeqrbadeg!

[aGf [OTe \kerbe \lGEq \kBre skBEKgM [Kgxg aebir mpq aWA [obA okTqrg fkicli mASkT, Kldwg SOiekiSOi [aKbi FyqkMxg rgKfDDjgd [lxDjgsMvj [OWgK aekdf mpq aD\begKgwkM KOwgi sAwDmldKf wqDmgd fOTmlG Kkq okTe \keSDjqeg!

aWA [obAKgxg KlAxG KkxGw oyeq xDjbN [obA FOde KbwjzkTcj sagfgKgi KlASDjqeg!

aWA [obAxxg aebir rgKfDjgd [lxDjgsMvj [OWgK FyqkMxg aekdf mpjgq aD\begKgwkM KOwgi sAwDmldK [Kgxgrg vkr 70 KlAxGw mOTKgErbe mpjl!

KlAxGw oyrDjgq aWA [eg [Kg aFdf wMmgq skBEKgMmjKgie sagfgxg alAqjKgie, _kjr eAqj 18 xg [arg skBEKgMxg TEfjlKGf skBEKgMmj [arg [ldcgsD\bfgq [OWgKkj fkejx \b Kg wge oOGejg!

KD_kK KbjqldKExg [ogi, ebiFgM ekTre [ldcgsD\bfgq [OWgKkj [arg KDfkWKgie oOGejgZp, _kjr [arg skBEKgMxdg FqdKgi mOTKgEq [arg \b Kg Fkeq sEe oOGejgq [ldcgsD\bfgq [OWgKkjqb skBEKgMmj Sje myfberbe fDjkEKWj fyFOdSgq okTqKg skBEKgM [Kg akioExl fyqeg!

aKg mkTqd Fgqeg!

aegwbjxg vgi fA SkTre mA s\kr vkBSGw wbjdeq sEe oOGejgq ag\kAxg [kKk s\k FAmgq aegwbj mpZkdsg vgW agegKfjeKb ogjA [Kgr [vbAq agG\li vIqg\b, vkBSGw skBEKgM [a [OTeq oOGejdseg okTeKb wbdegi vgiKgMmg okTSg!

wkBagKgix Beq [rbr skBEKgMxg skBEKgMmj [pv cabek, [O TekBfOAqg, _kT wDjlakqfg, [lK TqOfOAqg [aKbi [lA TqOqgKb Kjbd \kSg!