TODAY -

Id-UL-juhagi yaIf paUjeL pinrKli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 31 2020 : mnipurgi gvrnr da. najma hePtula AmsuZ cif ministr AeN bireN yaUn maIkEd kyadgi IsClaM laIniZ cTpsiZgi SCwaIdgi caUb kuMmE Am AoIrib Id-UL-juhan laKpd yaIf paUjeL pinrKli>

gvrnr da. najma hePtulan HadorKSib yaIf paUjeL pibgi ceroL Adun haI, Id-UL-juha 2020n laKpd mnipur lErib mipuM SudiZmK mru AoIn musliM IciN-InaUsiZd yaIf paUjeLpijri>

Id-UL-juhagi wahNHoKti festiveL Aof sekCrifaIs haIbni>

festibeL Asin laKpd lMdM Asid lEmiNnrib furuPsiZgi mrKt heNn Afb mri purKpg loInn lMdM Asid Ix-tPp purKlsnu haInsu foZdorKli>

cif ministr AeN bireNn HadorKSib yaIf paUjeL pibgi ceroL Adun haI, Id-UL-juha 2020n laKpd mnipur miyaM mru AoIn musliM IciN-InaUsiZd yaIf paUjeL pijri>

kovid-19n hOjiK AoIrib fivM Asigi yeZlg laIna-laIcT Asi sNdorKp HiZnb lOSTp yab ceKsiN HOraZsiZsu miyaMn lOSTpiyu haInsu foZdorKli>

Id-UL-juhan laKpd warKs ministr ti AEc bisCwjiT, heLH ministr AeL jyNtkumar, rajCy svagi AeM pi mharaj lEseMb snajaUbnsu mnipur miyaMd mru AoIn IsClaM laIniZ cTp IciN-InaUsiZd yaIf paUjeL pirKli>


MAYEK NEWS - 01, AUG 2020