TODAY -

ArunacLgi si AeM pema SNdu pojitiv AoIre
Source: Hueiyen News Service

Itangr, sePteMbr 15 2020 (AejeNsi): ArunacL pCrdeski cif ministr pema SNdu kovid-19 pojitiv AoIbdgi nCyu diLlid hOjiK hoM AaIsolesN tOdun lEri>

tCwitrd HadorKp waroL Amd mhaKn haISi, Aar ti-pi si Aar tesT tObd kovid-19 pojitiv AoIb tarbsu hOjiK faUb laIAoZ AmTt UTHorKp lEtCri>

hOjiK numiT Srnigi mnuZd nKnn loInSib Amdi UnSib miAoI puMnmK tzaIfdn kovid-19gi tesT tOb mHO taI>

sePteMbr 12d pema SNdun AofisL AoIb HbK AmgidmK nCyu diLlid cTSibni>


MAYEK NEWS - 16, SEP 2020