TODAY -

paUmid SuT HarKp cEraK piyu
Source: Hueiyen News Service

kKciZ, AeprBiL 04 2021 : kKciZ distrBiKT jrnelisT AesosiAesN (kadja)gi AegjikyButiv meMbr Amsu AoIrib, IMfaL ti vigi paUmi AelaZbM musuKn zraZ SuraId paU lOrurg hLlKpd mfM Adud cTHSib bNd sOgTp miAoI Amn furKsib HOAoZ Adu kadjan yaMn kNn yaniZde>

HOAoZ Adu kadjan hKciNn lOI haIn AesosiAesN Asigi sekrBetri HoKcoM jyeNt mEtEn prBest HoKp ceroL Amd foZdorKli>

ceroL Asid, mHO paZHocrib paUmi Amn paU lOb ctlizEgi mtMd heKtmK SuT Harkp haIbsi train lOb zMde>

laNgi mtMd faUb SuT Handb paUmid AtMnn paUmini Sxn-Sxn SuT HarKpd ceNnb miAoI fagTtun lEzaKn cEraK piyu haIri>


MAYEK NEWS - 05, APR 2021