TODAY -

je Ae si < nNdog paU faUnE haIn mraL sirKp kNdeM tOI
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 11 2019 : mnipur pulis diparTmeNTt kNsCtebL AoIrMb AeM di mNjur Ahmdk nNdog I-paU faUnE haIn mraL sirKp Asi kNdeM tOI haIn joINT AeKsN kMmiti AegeNsT kstdiyL kiLliZ Aof Aes AeM mNjur Ahmd, pulis kNsCtebLgi kNvinr sliM Ajadn paUmisiZg Unbd foZdoKSCre>

mnipur pCres kClbt paUmisiZg Unbd sliM Ajadn haISi, HOAoZ Asi siSCrb mi Amd haIniZ haIjiNbni haIn lOI>

InvestigesNgi riporTn mhaKn yaniZdb wafMsiZ ImuZ-mnuZd foZdoKlMb lE>

mzoNd sirib mraLsiZ msan yarMde>

waNted laUrb miAoI faUb kNbidun hiZnbgi raIT piri>

pulis diparTmeNTt HbK tOjb prsneL Ambu haTtoKpiSCrg mraL kya pisiNb je Ae sin yab zMloI>

IMfaL IsT pulisn haIb SudiZmK AcuMbni haIn UTke haIrbdi mNjurbu hiZn purKU>

msan mraL SudiZmK cuMmi haIn SuMhLlu>

Adu AoIrbdi AwaZb HaKt IkaI SuMngni>

mNjur kuMja 2009 d HbK cxbni>

pulis AoIrizEd HbK fbgidmK mtMdugi IMfaL IsTki Aes pin AepCrisiAesN leTtr faUb pirMSibni>

HOdaZ lErb pulis parsneL Ambu haTlg seMjiN sajiNb mraL pisiNb Asi yaniZde>

wayeL tadCrizEd laNn riporT pisiNb kNdeM tOI haInsu mSa tan foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 12, JUN 2019